DAGENS TOMT: Her ønsker Hav Eiendom å oppføre et bygg med 1.500-1.700 arbeidsplasser, samt publikumsrettet virksomhet i første etasje.

Statens vegvesen nekter å uttale seg om kuvendingen på Fiskebrygga

– Vi kan ikke ha det slik at statlige instanser blir en slags ansiktsløse aktører som ikke trenger å forklare sine handlinger, sier OMA-sjef og tidligere byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har skrevet flere artikler om den asfalterte flaten mellom Havnelageret og Skippergata – tett på Oslo S. Der ønsker Hav Eiendom å oppføre et bygg med 1.500-1.700 arbeidsplasser, samt publikumsrettet virksomhet i første etasje. Prosjektet, som har navnet Fiskebrygga, skal også bidra til å binde sammen Bjørvika og Kvadraturen.

Illustrasjon av det planlagte bygget.

For Hav Eiendom så alt lyst ut da Oslo bystyre i september 2022 vedtok reguleringsplanen for tomten. Statens vegvesen hadde trukket sin innsigelse mot planen som var knyttet til at en del av det nye bygningsvolumet skal plasseres over nedkjøringsrampen til E18-tunnelen. Dermed kunne Hav Eiendom gå i gang med byggesaken.

Den 7. februar i år sendte imidlertid Vegvesenet et brev til selskapet med avslag på å bygge over den nevnte nedkjøringsrampen.

I brevet begrunnes avslaget på følgende måte: «En helhetsvurdering av risiko og ulemper som følge av tiltaket.»

Statens vegvesen kommer altså med denne helhetsvurderingen etter at de har trukket innsigelsen, og etter at reguleringsplanen er vedtatt av Oslo bystyre. 

Estate Nyheter har sendt fire spørsmål på e-post til pressekontakt i Statens vegvesen, men har fått følgende svar: «Vi kan ikke uttale oss om saken så lenge den er under klagebehandling».

Hav Eiendom har påklaget avslaget fra Vegvesenet, og denne skal behandles av Vegdirektoratet. Estate Nyheter har overfor presseavdelingen argumentert med at å svare på de fire spørsmålene, ikke kan ha noen påvirkning på klagebehandlingen. Vegvesenet vil imidlertid ikke svare.

Dette er spørsmålene som Estate Nyheter stilte til Vegvesenet:

· Hva har endret seg etter at Statens vegvesen trakk innsigelsen?

· Burde ikke saken være avklart når planforslaget er vedtatt i Oslo bystyre?

· Hvilke signaler tror dere at Statens vegvesen her sender når det gjelder forutsigbarhet i reguleringssaker som berører en statlig vei?

· Hva vil dere si til bystyremedlemmene som i september 2022 enstemmig vedtok planforslaget? 

Rasmus Reinvang.

Rasmus Reinvang, administrerende direktør i OMA og tidligere byråd for byutvikling i Oslo, synes det er synd og unødvendig at Statens vegvesen ikke vil uttale seg og forklare hvorfor de handler slik de gjør i denne saken.

– Dette bidrar ikke til en god og opplyst debatt. Vi kan ikke ha det slik at statlige instanser blir en slags ansiktsløse aktører som ikke trenger å forklare sine handlinger, når de griper inn og stopper planer som Oslos folkevalgte har vedtatt, sier Reinvang.

Han vil sterkt oppfordre Statens vegvesen til å forklare sin oppførsel for Oslos innbyggere, og gå i konstruktiv dialog med utbygger som faktisk har en lovlig vedtatt plan for å utvikle Fiskebrygga, som i dag er en død og grå tomt midt i Oslo sentrum.

– Nå må Statens vegvesen begynne å samarbeide mer konstruktivt, slik at vi kan utnytte knappe arealressurser effektivt og skape en enda bedre by, sier Reinvang.

Les også: Fiskebrygga: «Ikke rettslig grunnlag for å nekte utbyggingen»

Powered by Labrador CMS