STOPP: Prosjektet mellom Havnelageret og Grev Wedels plass 9 står i fare for å å bli skrotet. Kjerneproblemet er et lokk over tunnelåpningen.

Full byggestopp i Bjørvika

Statens Vegvesen står på sitt og sier nei til byreparasjonen på Fiskebrygga.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg overkjører etaten det kommunale selvstyret når det forsøker å tilsidesette Plan- og bygningsloven ifølge en pressemelding.

– Dette vedtaket kan ikke bli stående, sier direktør Kjell Kalland  i Hav Eiendom, etter at det nå er klart at Vegvesenet vender tommelen ned for byutviklingsprosjektet på Fiskebrygga. Han frykter at det kan gå mot full byggestans i Bjørvika og vil nå anke vedtaket til Vegmyndighetene og følge opp saken politisk.

I september 2022 vedtok et enstemmig Oslo bystyre å realisere prosjektet Fiskebrygga som skal bygges på parkeringsplassen mellom Havnelageret og Grev Wedels plass 9, vest i Bjørvika. Bygget skal forvandle et grått veganlegg og parkeringsplass til et område med aktivitet og et stort antall arbeidsplasser. 

Hav Eiendom mener at menneskene og aktiviteten som følger med vil skape byliv i området og knytte Kvadraturen og Bjørvika tettere sammen.

PARKERING: Denne store plassen brukes i dag til buss- og bilparkering.

Før endelig reguleringsvedtak hadde Oslo Havns eiendomsselskap jobbet med prosjektet i åtte år, og underveis også løst alle innsigelser fra statlige myndigheter. En av dem kom fra Statens Vegvesen og handlet om krav til hvordan bygge en drøy 40 meter langt lokk over tunnelåpningen som starter i Rådhusgata.

– Vi arbeidet oss fram til en enighet med Statens Vegvesen, noe som endte med at innsigelsen ble trukket. At de plutselig snudde igjen og ga oss avslag, kom som en stor overraskelse, påpeker Kalland.

Vil anke til samferdselsministeren

Prosjekt Fiskebrygga er et ledd i det pågående arbeidet med å omforme de gamle havneområdene i hovedstaden til en sjønær by.

– Fiskebrygga er et godt eksempel på hvordan vi kan reparere byen og samtidig bygge klimavennlig. Her benytter vi en stor grå asfaltflate til å bygge for 1.500-1.700 arbeidsplasser tett på Oslo S. Dette vil forsterke kollektivknutepunktet for hele Osloregionen, og er en utvikling det har vært stor enighet om og som har hevet kvaliteten på bylivet, forteller Kalland.

Etter at Hav Eiendom i februar mottok et avslag fra Statens Vegvesen på å forhandle om en utbyggingsavtale, klagde de på vedtaket. SVV avviste også klagen.

– Vi er naturligvis svært skuffet over at Statens Vegvesen ikke benytter anledningen til å omgjøre vedtaket. Vi mener bestemt at vedtaket ikke kan bli stående og håper og tror at Vegdirektoratet som skal behandle klagen legger vekt på miljøaspektene, men ikke minst også viser respekt for Oslo kommunes reguleringsvedtak, sier Kalland.

Uryddighet i saksbehandling og overkjøring av lokalt folkestyre gjør at Hav Eiendom nå vil følge opp saken politisk.

– Dette kan ikke bli stående. Det er nå fare for at vi ikke vil kunne realisere et viktig prosjekt for byen og som byens politiske organer har ønsket seg. Skal virkelig en statlig etat få overkjøre det lokale folkestyret? spør han.

Mot full byggstans i Bjørvika

Hav Eiendom har gjennom utbyggingsavtalen for Bjørvika avtalt med Oslo kommune at blant annet Fiskebrygga skal betale for offentlig infrastruktur som havnepromenaden, strender, parker og allmenninger. Hvis Fiskebrygga ikke bygges, forsvinner om lag 140 millioner kroner til disse formålene. Etter Bjørvikaavtalen blir konsekvensen at dette beløpet må dekkes inn av Oslo Kommune.

Om Fiskebrygga ikke blir realisert er det stor risiko for at videre utvikling av sjøfronten i Bjørvika stopper på ubestemt tid. Dette skjer fordi hele utbyggingsavtalen skal og må reforhandles om det totale utbyggingsvolumet for området faller under 800.000 kvadratmeter.

Hav Eiendom oppfordrer derfor bystyret og Oslos stortingsrepresentanter om å engasjere seg i saken og finne en løsning en løsning som gjør at Statens Vegvesen og regjeringen ikke stanser den videre utviklingen av Bjørvika.

– Slik saken står nå er det opp til regjeringen om utviklingen i Bjørvika stanser opp eller går videre, konstaterer Kjell Kalland.

Powered by Labrador CMS