STORT: Havnestyreleder Marthe Scharning Lund i Oslo Havn og administrerende direktør Kjell Kalland i datterselskapet Hav Eiendom gleder seg over den kommende byutviklingen på Filipstad.
STORT: Havnestyreleder Marthe Scharning Lund i Oslo Havn og administrerende direktør Kjell Kalland i datterselskapet Hav Eiendom gleder seg over den kommende byutviklingen på Filipstad.

Hav Eiendom vil starte på Filipstad i 2026

Utredning viser at en utvikling i egenregi kan ha et samlet verdipotensial på 27,3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Oslo Havn har bestemt at datterselskapet Hav Eiendom får ansvaret for å utvikle industriområdet på Filipstad.

- Vi har vært gjennom en grundig prosess og besluttet å utvikle tomtene på Filipstad gjennom vårt heleid datterselskap Hav Eiendom. En slik organisering gir kommunen og Oslo Havn styring og kontroll over den viktige byutviklingen og handlingsrom til å hente ut utbytte og realisere eiendomsverdier på rett tidspunkt, sier havnestyreleder Marthe Scharning Lund i en pressemelding.

Der går det også frem at Hav Eiendom vil ha byggestart i 2026.

En bydel for hele byen

Oslo Havns areal på Filipstad er om lag 270 mål. Utbyggingen der skal gi nærmere 3.000 nye boliger, flere næringslokaler, skole og et bredt publikumstilbud ved fjorden. Her blir det plass til park, badestrand og vannaktiviteter. Byrådet og Oslo Havn sine miljøambisjoner legger tydelige føringer for utviklingen. Området skal være i verdensklasse innen bærekraft og miljø, arkitektur og kvalitet, mangfold og gode kollektivløsninger. Prosjektet har en utviklingstid på 10-20 år, går det frem av meldingen.

- Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med arbeidet med å gjøre Filipstad tilgjengelig for alle i hovedstaden. Vi håper også på raske regulatoriske vedtak og snarlig igangsettingstillatelse, slik at vi kan ta første spadetak så fort som mulig, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom.

Solid erfaring

Selskapet tar med seg erfaring fra utviklingen av omkring 600.000 kvadratmeter kontor og bolig i Bjørvika når de nå går i gang med de videre planene for Filipstad. Fra Bjørvika er de godt vant med å balansere miljøhensyn, sosial bærekraft og næringsutvikling.

Med bidrag fra konsulentselskapet Capgemini Invent vurderte Oslo Havn ulike modeller for utvikling, blant annet grunneierpartnerskap, konsortium med flere partnere og utvikling gjennom heleid datterselskap. Utredningen viser blant annet at utvikling i egen regi gir langt større gevinst for Oslo Havn.

- Vi ser likevel for oss at det kan bli modeller med ulike typer samarbeid. Vi tror utviklingen på Filipstad vil gi aktører i byggebransjen rikelig med oppdrag i mange år. Eksempelvis kan vi utvikle enkeltprosjekter eller delområder i partnerskap dersom det er den beste løsningen for å få til en god byutvikling, påpeker Scharning Lund.

Stort verdipotensial

Capgemini Invents utredning viser at en utvikling i egenregi kan ha et samlet verdipotensial på 27,3 milliarder kroner. Fratrukket byggekostnader og med en moderat risikoprofil er realiserbare verdier estimert til 16,6 milliarder.

- Havnestyret er opptatt av at Oslo Havn får midler til å utvikle verdens mest miljøvennlige, bynære havn. Inntektene fra byutviklingen på Filipstad går derfor tilbake til fellesskapet. Oslo og Østlandsregionen skal vokse og trenger ei havn for å motta varer den miljøvennlige sjøveien, sier Scharning Lund.

Stengt i nesten 100 år

Filipstad ble omgjort til havne- og industriområde på 1900-tallet, og siden har deler av området vært avsperret fra resten av byen. I år 2000 bestemt Oslo bystyre at området skulle frigjøres til byutvikling og bystyret vedtok i 2020 en ny områderegulering. Reguleringsplanen omfatter hele Filipstad – både nord og sør for E18.

Powered by Labrador CMS