SISTE UTVIKLINGSTOMT: Konows gate 5-7 er den siste gjenværende tomten i området som er avsatt til utvikling.
SISTE UTVIKLINGSTOMT: Konows gate 5-7 er den siste gjenværende tomten i området som er avsatt til utvikling.

Har planer om 82 leiligheter rett under Ekebergskrenten

Attivo vil rive all eksisterende bebyggelse på tomten for å gi plass for nye bærekraftige boliger.

Publisert

– Hensikten med planforslaget er å transformere en eksisterende næringstomt sentralt i Konows gate til et urbant bærekraftig boligprosjekt og tilrettelegge for økte bymessige/arkitektonisk kvaliteter til gateløpet. Eksisterende bygg rives for å gi plass til utvidet fortau og ny bebyggelse, skriver Arcasa Arkitekter i planforslaget, som snart skal legges ut på offentlig ettersyn.

Det er Attivo som er forslagsstiller for det 6,2 mål store planområdet i Konows gate 5-7 i Bydel Gamle Oslo. I forslaget legges det opp til 82 leiligheter og et maksimalt samlet bruksareal på 8.200 kvadratmeter.

Konows gate 5-7 ligger sentralt i Gamlebyen rett under Ekebergskrenten. Det er den siste gjenværende tomten avsatt i kommuneplanen som del av utviklingsområde U3, som ikke er transformert til bolig.

– Dagens bebyggelse benyttes til kontor og lagervirksomhet, men er utdatert og nye eiere ønsket å utvikle eiendommen med nye sentrumsnære boliger i tråd med overordnede føringer. Etter forslagsstillers vurdering er bygningsmassen ikke egnet for transformasjon og har heller ingen ombruksverdi, skriver arkitektselskapet.

En utvidelse av fortau og styrking av det offentlige gaterommet – sammen med intensjonen om å fremheve det unike kulturminnet alunskiferbruddet i skrenten – har vært styrende for valgte plangrep.

– Bebyggelsens plassering sikrer god avstand til alunskiferbruddet og tar opp høydeforskjellene mellom to gårdsrom som er koblet sammen med en trapp/sti nærmest skrenten. En stor portal åpner opp inn mot det største gårdsrommet og sikrer visuell og fysisk kontakt mellom gaten og alunskiferbruddet. På hjørnet legges det til rette for et lite næringslokale for strøkstjenlig funksjoner, heter det i redegjørelsen.

Powered by Labrador CMS