Bolig:

SENTRALT: Motzfeldts gate 1 ligger sentralt plassert på Grønland i Oslo.

Har planer om 72 studentboliger på Grønland

Bygget er beliggende i rød støysone, men tiltakshaver mener det er forsvarlig å etablere studentboliger.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Motzfeldtsgate 1 AS, som eies av Martin Aune Hesle-selskapet Torshov Holding AS, har Aksetøy Arkitektur bedt om forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Motzfeldts gate 1 rommer i dag kontorer og undervisningslokaler i andre til sjette etasje, samt næringslokaler og forretninger i første etasje.

- Vi ønsker å se på muligheten for å etablere studentboliger i andre til syvende etasje. Bygningen ligger i en rolig enveiskjørt sidegate, men samtidig i umiddelbar nærhet til flere utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkt. Vi anser derfor formålet studentboliger som godt egnet til bygningen, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Det skisseres 72 studentleiligheter, som varierer i størrelse mellom 11 og 26 kvadratmeter. Leilighetene får tilgang på lager, vaskeri og sykkelparkering i kjelleren, samt felles oppholdsareal og treningsrom i første etasje.

I tillegg ønskes det etablert en takterrasse på taket. I første etasje beholdes to næringslokaler.

- Bygningen har i dag et stort skrått tak som gjør loftsarealet krevende å utnytte. Vi har tegnet et brattere tak mot gaten og rettet ut taket mot bakgården, slik at man får etablert fullverdige studentleiligheter på loftet.

Bygningen ligger i rød støysone, og etableringen av studentleiligheter vil derfor kreve dispensasjon fra kommuneplanens §7.1. På grunn av krav om to rømningsveier og trapperommenes eksisterende plassering, er det ikke mulig med gjennomgående studentleiligheter.

- Vi vil bemerke at tiltaket ligger i en enveiskjørt boliggate, hvor forretningene i første etasje holder stengt på kveldstid. Det er også gjennomført trafikkreduserende tiltak i området den siste tiden, deriblant stenging av Grønlandsveien. Veistrekningen mellom Tøyenbekken og Motzfeldts gate er stengt, mens strekningen mellom Lakkegata og Motzfeldts gate er blitt enveiskjørt. Dette har redusert trafikkmengden betraktelig, og målet til byrådet er at dette skal bli et permanent tiltak, påpeker Aksetøy Arkitektur.

Powered by Labrador CMS