Aktuelt:

VIL SAMARBEIDE: Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom vil samarbeide med den nye regjeringen for å få fart på de grønne tiltakene i eiendomsbransjen.

Har forventninger til ny regjering

Norsk Eiendom forventer at den nye regjeringen bidrar til å gjøre det mer lønnsomt for eiendomsbransjen å velge de bærekraftige løsningene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har en klar forventning om at en ny regjering styrker arbeidet rettet mot Norges største fastlandsnæring som også er den skjulte utslippskjempen. Vi skal gjøre vårt for å få omstilt bransjen, men vi trenger regjeringen med på laget. Særlig blir det viktig med en rask avklaring om EUs grønne regelverk, taksonomien, og en politikk som gjør det mer lønnsomt velge de bærekraftige løsningene.

Det sier administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl i en kommentar etter valget.

Hun peker på at det i dag er mer lønnsomt å rive enn å beholde grunnmur og andre bærende konstruksjoner. Dette skyldes dokumentavgiften man må betale for å bevare. I og med at stål og betong er klimaverstinger, er dette en svært uklok innretning på avgiftssystemet, ifølge Norsk Eiendom-lederen.

– Vi vil også bidra til økt seriøsitet og ansvarlighet når det kommer til byggkvalitet, og håper regjeringen vil få på plass et byggskaderegister som vil sikre økt åpenhet om hva bransjen leverer til boligkjøperen. Videre er vi opptatt av å ha en kunnskapsbasert dialog om hvordan flere kan komme inn i boligmarkedet, sier Tellevik Dahl.

Hun påpeker at bransjen har hatt et godt samarbeid med dagens storting og regjering og legger til grunn at politikerne fortsatt er interessert i et konstruktivt samarbeid.

– Da kan vi sammen klare å løse miljø- og samfunnsproblemene vi står overfor.

Norsk Eiendom har gitt partiene en rekke innspill.

Grønn, sirkulær boligpolitikk

· Lavere eiendomsskatt for grønne bygg

· Kjappere behandling, egne byggesaksbehandlere, prioritet

· Bygge nær knutepunkter

· Fjerne dokumentavgiften på rivning/grunnmur og bærende konstruksjoner. Dokumentavgiften gjør at det ikke er lønnsomt å beholde deler av et bygg.

· Gjøre TEK-kravene mer miljøvennlig

· Erstatte tekniske krav med funksjons- og miljøkrav

· Grønne lån, EUs regelverk

Sosial boligpolitikk

· Leie til eie, bostart, eielinjen

· Målrette boliglånsforskriften til førstegangskjøpere, aleneforeldre og andre utsatte grupper

· Samarbeide om en tredje boligsektor

· Bygge flere boliger

· Startlån til unge med lav EK og utsikt til høy inntekt

Ansvarlighet

· Byggskaderegister for forbrukerkjøp

· Kvinnegarderober på byggeplasser

Forenkling

· Rask saksbehandling særlig i byene og pressområdene

· Forenkle regelverket, søknader og vedtaksprosesser

· Digitale søknadsprosesser

· Effektive planprosesser

· Hurtigspor for saker som er i tråd med overordnede planer

· Rask saksbehandling særlig i byene og pressområdene

· Forenkle regelverket, søknader og vedtaksprosesser

· Digitale søknadsprosesser

· Effektive planprosesser

· Hurtigspor for saker som er i tråd med overordnede planer

Powered by Labrador CMS