Stavanger kommune har ambisjoner for området.
Stavanger kommune har ambisjoner for området.

Grått handelsområde skal bli grønt boligområde

I Stavanger skal Mariero omformes fra et handels- og næringsområde til et boligområde med inntil 1200 boliger.

Publisert Sist oppdatert

I kommuneplanen til Stavanger står det at deler av Mariero skal omformes, og i den nye reguleringsplanen legges det opp til en bymessig fortetting i området som ligger fire kilometer syd for Stavanger sentrum, på aksen fra Sandnes til Stavanger.

Kommunen har ambisjoner om å utvikle et levedyktig lokalsenter, med fokus på gode bomiljøer og et fotgjengervennlig nærområde. Den blågrønne strukturen skal også styrkes, samtidig som området skal ha et variert handels- og servicetilbud. Området mangler i dag gode offentlige møteplasser, noe som

Blant aktørene som har posisjonert seg på Mariero, er OBOS Nye Hjem, som i løpet av året legger ut boliger i Zetlitzveien for salg. Tomten er ferdig regulert og ligger utenfor planområdet. OBOS Nye Hjem skal bygge 60 leiligheter, ni rekkehus og en firemannsbolig i prosjektet. OBOS har også sikret seg en tomt innenfor planområdet hvor planen er rundt 50 blokkleiligheter med fjordutsikt.

Totalt ønsker Stavanger kommune å legge til rette for opp mot 1100 til 1200 nye boliger på Mariero. Det vurderes også bygging av en ny barneskole.