God kontroll på de store transaksjonene

Med digitalisering og ESG-rapportering som megatrender må CFO i eiendomsbransjen vite at tiden brukes på de riktige tingene. Økonomisjef i investeringsselskapet Klaveness Marine tror at de som ikke følger med i timen enten vil bli kjøpt opp eller dø ut.

CFO i eiendomsbransjen står ved et digitalt skille. Ifølge ferske undersøkelser fra de anerkjente analytikerne i Gartner Group vil digitale investeringer stå øverst på økonomiavdelingens prioriteringsliste i 2021, og da særlig løsninger som sikrer at maskiner tar over manuelle oppgaver. Endringer må gjennomføres raskere enn tidligere og økonomidirektørens ansvar blir stadig bredere. Derfor peker Gartner på at disse investeringene og gjøremålene må stå øverst på listen:

· Avansert dataanalyseteknologi og -verktøy

· Robotisering og annen automasjon av finansoppgaver

· Heve økonomiavdelingens digitale kompetanse

· Gå gjennom- og få bedre kontroll på digitale investeringer på tvers av selskapet

· Legge til rette for innføringen av skybasert ERP-teknologi   

Xledger har utviklet et whitepaper som beskriver den moderne CFO i eiendomsbransjen. Dette kan fritt lastes ned her

Tid og overskudd til å ta riktige beslutninger

Den moderne økonomileder må levere sanntidsinnsikt, modernisere driften med smart ny teknologi, og innta rollen som strateg.

– For å komme dit handler det mye om automatisering. CFO må være en aktiv pådriver for endring. Økonomiavdelingen må tilegne seg nye ferdigheter, kombinert med at ressurser kan frigjøres ved å øke fokus, sier CEO i det norske teknologiselskapet Xledger, Ove Jørgen Carlsen.

Mengden nye krav og behov krever at CFO har tid, kunnskap og overskudd til å ta de riktige avgjørelsene.

Mye skal gjøres av få

Asgeir Elvebakk har jobbet som økonomisjef i Klaveness Marine siden selskapet ble startet i 2011. Mye har skjedd siden han begynte i yrket for 20 år siden – og mer skal skje i tiden som kommer. Klaveness Marine er et familieeid investeringsselskap med interesser i eiendom, finans og maritim virksomhet. I tillegg har selskapet i senere tid startet med målrettede investeringer i bærekraft.

- Vi må være effektive. Vi er bare 12 ansatte, så det er store verdier som forvaltes av få hoder, sier Elvebakk.

I 2015 implementerte selskapet Xledger sitt skybaserte økonomisystem, og i 2016 ble regnskapsfunksjonen satt ut til en av Xledger sine partnere, Amesto AccountHouse. Det å gjøre denne typen strategiske grep mener Elvebakk er en nødvendighet, og kombinasjonen sky og outsourcing vil bre om seg.

- Jeg tror mange har hatt lyst til å gå over på skybaserte løsninger tidligere. Men utfordringene med å få de forskjellige systemene til å snakke sammen har nok forsinket dette for noen, fortsetter han.

Mange hatter på en person

I min jobb er den største utfordringen at man har så mange hatter på seg. Jeg skal sørge for at IT-systemene fungerer, at fullmaktsmatrisen overholdes og at betalingsstrømmene går som de skal. Derfor er det ekstremt viktig at de systemene som skal være automatiserte fungerer som de skal.

- Samtidig er det viktig at jeg får brukt tiden på de riktige tingene. Jeg må ha kontroll på at de store transaksjonene går dit de skal, når de skal, og at vi oppfatter det hvis noe går galt.

Med investeringer innen bolig og næringseiendom, drift av næringseiendom og de øvrige investeringene er det mye forskjellig data og tall som skal håndteres.

- Du blir litt potet, men det er en forventning om at du er årvåken og følger med, med nok innsikt til at du fanger opp ting, enten det er en investering i shipping eller driften av en næringseiendom, sier Elvebakk.

Jobber tett med CEO

- Det å følge informasjonsstrømmene er viktig. Vi følger porteføljer fra marked til marked, og prøver å holde øye med utviklingen av totalverdien fra dag til dag. Det er lett for en del av porteføljen, som finans, men så har du de mer skiftende variablene som verdivurderinger på skip og yield-endringer på eiendom. Sammen med CEO er det mitt ansvar å sørge for en tydelig styrerapportering, korrekte årsregnskap og å holde kontroll på nedskrivninger, sier han.

Rollene endrer seg raskt. Mens man for noen år siden måtte hente ut bankutskrifter for å kunne drive bokføring, skjer det meste nå digitalt. Men det er fortsatt områder der effektiviseringen kan bli bedre, og automatisering er derfor noe alle bør etterstrebe i så stor grad som mulig.

- Jeg ser for meg flere integrasjoner slik alle data fra alle systemer samles i ett og samme dashboard, sier Elvebakk.

Han har også en spådom for selskapene som ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen.

- De som ikke klarer å følge med på dette, de vil enten bli kjøpt opp, eller så vil de dø ut.

Xledgers ferske whitepaper beskriver den moderne CFO i eiendomsbransjen. Dette kan fritt lastes ned her

Powered by Labrador CMS