SALVER TIL BESVÆR: Om naboen skal sprenge på nabotomten, kan det være grunn til å sjekke fundamenteringen på din egen bygning. Det kan også lønne seg å ta en titt på forsikringsvilkårene.
SALVER TIL BESVÆR: Om naboen skal sprenge på nabotomten, kan det være grunn til å sjekke fundamenteringen på din egen bygning. Det kan også lønne seg å ta en titt på forsikringsvilkårene.

Gikk på en smell etter sprengningsarbeider hos naboen

Dekker forsikringen skader på grunnmuren som følge av sprengningsarbeider hos naboen? Ikke nødvendigvis.

Publisert Sist oppdatert

Sprengningsarbeider i forbindelse med eiendomsutvikling er temmelig vanlig. Arbeidet utføres som regel for å sikre den nye bebyggelsen tilfredsstillende areal under bakkenivå, gjerne i form av parkeringsareal eller for å utnytte tomten maksimalt.

LES OGSÅ: Eiendomsadvokat må dekke milliontap etter utlånstabbe

Oppdaget sprekker i grunnmurenNettopp dette var tilfellet hos en huseier som i oktober/november 2017 oppdaget sprekker i grunnmuren på huset sitt. I lengre tid hadde naboen hans utført betydelige sprengningsarbeider, og huseieren konkluderte med at dette måtte være årsaken til sprekkene i grunnmuren.

Huseieren rekvirerte takstmann. Denne slo fast at det var sprengningsarbeidene som hadde forårsaket rystelser, som igjen hadde ført til setninger. Men da mannen meldte inn skaden til forsikringsselskapet, så nektet selskapet å dekke skadene.

Saken havnet deretter til behandling i Finansklagenemnda. Av forsikringspapirene fremgår det at boligen var en enebolig på 322 kvadratmeter, med byggeår 1988. Dokumentasjon innhentet hos entreprenøren viste at det var fyrt av 12 salver med en toppverdi på 33,9 mm/s.

LES OGSÅ: OBOS dømt til å betale erstatning til 189 boligkjøpere i Kværnerbyen

– For dårlig komprimeringForsikringsselskapet viste til takstmannens vurdering, som sier at huseierens bolig «trolig er oppført på et tynt avrettet lag av sprengstein på fjell. Grunnmurer er oppført i plasstøpt armert betong».

– Trolig hendelsesforløp er at rystelsene har forårsaket en setning i det tynt avrettede laget med stein mellom grunnmur og fjell. Dette har igjen medført sprekkdannelser i betonggrunnmuren som en direkte konsekvens av setningene i grunnen, skriver takstmannen.

Og videre:

– Skaden på boligen til forsikringstaker har etter takstmanns vurdering oppstått som en indirekte skade på bygg som følge av rystelser under grenseverdi i henhold til NS-8141:2001. Sprekkene har ikke tegn til skitt eller gro i seg, så de er trolig av nyere dato. Årsaken til skaden er setninger i grunnen under boligen som et resultat av rystelser under grenseverdi i henhold til NS-8141:2001. Bakenforliggende årsak er trolig for dårlig komprimering og/eller feil valg av steinmasser som boligen er fundamentert på.

Takstmannen konkluderer med «at det ikke er opplysninger/forhold som tilsier at en tredjepart kan holdes ansvarlig for skaden. Grenseverdi for rystelser som dette huset skal tåle har trolig ikke blitt overskredet».

Altså: ingen er uenig i at naboens sprengningsarbeider er årsaken til sprekkene. Men takstmannen og forsikringsselskapet mener at huset er for dårlig fundamentert i utgangspunktet, og at det burde tålt sprengningsarbeidene på nabotomten.

LES OGSÅ: Millionsmell etter entreprenørkrangel

Liten skriftI forsikringsvilkårene for huseieren var det gjort unntak for følgende: «Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering».

Finansklagenemnda var derfor ikke i tvil om at forsikringsselskapet hadde sitt på det tørre da de nektet å dekke skadene.

– Nemnda forstår taksten slik at årsaken til skaden er setninger i grunnen som er utløst av rystelser i forbindelse med sprengning. Setninger er uttrykkelig unntatt (i forsikringsdekningen, red. anm.), og unntaket gjelder uansett hva som er årsaken til setningene.

– Det gjelder derfor også om setningene er utløst av sprengning og for så vidt også om setningene inntreffer plutselig. Det er ikke fremlagt en sakkyndig rapport som kan føre til et annet resultat. Nemnda har ikke byggteknisk kompetanse og må derfor forholde seg til den takstrapporten som faktisk foreligger, skriver Finansklagenemnda.

Huseieren fikk dermed ikke medhold og forsikringsselskapet slapp å utbetale erstatning for skadene på grunnmuren.

Powered by Labrador CMS