Juss

Millionsmell etter entreprenørkrangel

Utbyggeren krevde entreprenøren for fire millioner kroner, men endte i stedet med opp med en ekstraregning på 1,7 millioner.

HULL I TAKET: Den nybygde parkeringskjelleren - med nedkjørsel til venstre i bildet – viste seg å ikke være tett. Entreprenøren som stod for byggingen av parkeringskjelleren nektet skyld, og har fått støtte i to rettsinstanser.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Eiendomsgruppen Oslo AS stod for utbyggingen av Slalåmveien 37 i Lommedalen i Bærum. På eiendommen var det opprinnelig et enetasjers næringsbygg. På dette skulle det settes næringsmoduler. Ved siden av bygget skulle det etableres parkeringskjeller.

Entreprenør Hogne Myrvold & Co fikk entreprisen forbundet med bærestrukturen samt garasjekjelleren. Entreprisen hadde en verdi på 12,78 millioner kroner eks. mva. Entreprenøren Kodumaja stod for bygging og montering av modulene.

Biler i garasjeanlegget ble ødelagt
Etter levering høsten 2009 var det tegn til lekkasjer i garasjeanlegget. Lekkasjene ble registrert i form av kalkvann fra hulrom i huldekker og fra større lekkasjer langs vegger. Dette medførte blant annet skader på biler i form av kalkbelegg som ikke lot seg fjerne ved vask.

LES OGSÅ: Dette sameiet kostet utbygger dyrt

Partene ble ikke enige om slutttoppgjøret, og sluttoppgjørsdiskusjonen ble bragt inn for Asker og Bærum tingrett. Partene forlikte imidlertid avtalen utenrettslig i oktober 2010.

Senere ble det registrert nye lekkasjer, og etter en del frem og tilbake tok Eiendomsgruppen ut søksmål mot Hogne Myrvold AS med krav om erstatning på 4,2 millioner kroner for utbedringsarbeider. Dette var i 2017. Entreprenøren ble frifunnet i Asker og Bærum tingrett, og Eiendomsgruppen Oslo ble dømt til å betale saksomkostningene til entreprenøren, samlet på 900.000 kroner.

Eiendomsgruppen Oslo anket dommen og nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Flere ekspertvitner ble hentet inn, og ved gjennomgang av disse var det etter rettens syn ikke noe galt med prosjekteringen og arbeidet utført av Hogne Myrvold AS.

Spor etter vinkelsliper
Av dommen fremgår det at deler av garasjetaket ble åpnet for å finne årsaken til lekkasjene. Under arbeidet ble det funnet skår i membranen, som man antok kom fra en vinkelsliper. Det var også hull i membranen der fire gjerdestolper var satt ned, et arbeid som Eiendomsgruppen stod ansvarlig for.

Hogne Myrvold AS har avvist bruk av vinkelsliper under sitt arbeid. Retten har lagt til grunn at disse hullene i membranen mest sannsylig ble laget med vinkelsliper av arbeidere i modulentreprenøren Kodumaja, under deres tilpasning av himlinger til svalgangene etter at membranen var lagt. Dette samsvarer med rettens syn, hvor man antok at «man under monteringen av himlingsplatene la disse på bakken (hvor det var membran under, red. anm.) og foretok mindre tilpasninger med vinkelsliper».

LES OGSÅ: Fikk juling i retten etter byggeslurv (+)

Etter en samlet vurdering av bevisene finner ikke lagmannsretten at Eiendomsgruppen Oslo har sansynliggjort at hullene i membranen skyldes forhold som Hogne Myrvold AS hefter for.

Dermed vant Hogne Myrvold AS også saken i lagmannsretten.

Eiendomsgruppen Oslo ble dømt til å betale Hogne Myrvold AS´ saksomkostninger for lagmannsretten, samlet på ca. 800.000 kroner.

Med tillegg av idømte saksomkostninger for tingretten, sitter Eiendomsgruppen Oslo således med rettskostnader på 1,7 millioner kroner for motparten. I tillegg kommer egne saksomkostninger.

Ønsker 40 boliger og næring på Sæter (+)
Bolig
Bunnen nådd for bankmarginene
Aktuelt
– Et signal om at området er i utvikling (+)
Utvikling
Dette er Eiendomsspars prosjekt for 2020
Play
Boligprosjekt løftet resultatet for Ellen K. Raaholt (+)
Analyse
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Vil fortette ved Akerselva (+)
Bolig
Kjøpte for 125 mill. (+)
Transaksjoner
Høyest leieprisøkning i Oslo
Aktuelt
Ikke fornøyd med å være i «1-prosent-klubben» (+)
Analyse