TRÆR TIL BESVÆR: Utbyggeren får ikke gjennomslag for å flytte treet midt på tomten.
TRÆR TIL BESVÆR: Utbyggeren får ikke gjennomslag for å flytte treet midt på tomten.

Gamle trær skaper trøbbel for eplehageutbygger

Utvikleren bladde opp 23,2 millioner kroner for eiendommen, rev det eksisterende huset og gjorde tomten klar for nye leiligheter. Men to gamle trær skaper trøbbel.

Publisert

Det er på Ljabru i bydel Nordstrand i Oslo at eplehageutvikleren Sepekto Eiendom har støtt på utfordringer når det skal bygges fire nye tomannsboliger. Selskapet kjøpte Ole Moes vei 26 i 2019 for 23,2 millioner kroner. Da hadde selgeren allerede fått nei fra Plan- og bygningsetaten til å felle noen store og gamle trær på tomten. Sepekto Eiendom tok over prosjektet, men fikk også avslag fra PBE om sitt byggeprosjekt. Årsaken var at de gamle trærne på tomten må bevares (et lønnetre og en furu).

Men utvikleren har ikke gitt seg og har klaget i flere instanser. Først til PBE, som avslo klagen. Deretter til byrådet, som nå i april sluttet seg til PBEs synspunkter og avslo klagen. Nå venter trolig en klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Sepekto Eiendom mener det er tilstrekkelig å flytte trærne og at Plan- og bygningsetatens krav gir uforholdsmessige ulemper for utvikleren.

Samtidig har Sepekto Eiendom gått i gang med en ny søknad dersom selskapet ikke vinner frem med sine klager. Denne gangen med noen endringer i plasseringen av byggene for å unngå felling av de aktuelle trærne på eiendommen. Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til det justerte prosjektet, men Sepekto Eiendom er ikke fornøyd med PBEs krav om opparbeidelse av vei over en strekning på 255 meter. Eiendomsutvikleren har derfor klaget PBEs avslag om dispensasjon fra veiopparbeidelse inn for Statsforvalteren i Oslo og Viken (Fylkesmannen).

Saken fortsetter under bildet.

Rivingen av den gamle boligen fant sted i februar i fjor.
Rivingen av den gamle boligen fant sted i februar i fjor.

Utfordringene ved å få gehør for byggeprosjektet har bidratt til at Sepekto Eiendom fortsatt ikke har fått kommet i gang med byggingen av tomannsboligene. I februar i fjor ble det gamle bygget på tomten revet og tomten har vært mer eller mindre klargjort i over ett år.

Powered by Labrador CMS