IKKE BÆREKRAFTIG: Ifølge Multiconsult er bygningene i en slik forfatning at det ikke er økonomisk bærekraftig å oppgradere/rehabilitere dem til dagens standard og krav. Foto: Google
IKKE BÆREKRAFTIG: Ifølge Multiconsult er bygningene i en slik forfatning at det ikke er økonomisk bærekraftig å oppgradere/rehabilitere dem til dagens standard og krav. Foto: Google

Frykter forslumming

OBOS Eiendom mener verneregulering av bebyggelsen i Cecilie Thoresens vei 5 –7 vil medføre at bærekraftig byutvikling ikke kan gjennomføres.

Publisert Sist oppdatert

I mars skrev Estate Nyheter at Byantikvaren vil verne to store OBOS-bygg, som er forutsatt revet i gigantprosjektet på Lambertseter. OBOS Eiendom uttalte da at resultatet av verningen kan bli høyhus på øvrige deler av tomten.

Tilstandsanalyse

Nå har Multiconsult, på oppdrag for OBOS Eiendom, utarbeidet en flerfaglig tilstandsanalyse som konkluderer med at bygningene er i en slik forfatning «at det ikke er økonomisk bærekraftig å oppgradere/rehabilitere bygningene til dagens standard og krav». Ifølge analysen er byggenes konstruksjon og form lite egnet til transformasjon til andre formål, «da de er lite tilpasningsdyktige og har liten fleksibilitet». Materialer, konstruksjoner og teknisk infrastruktur har nådd teknisk levealder for denne type bygninger oppført på 1960- tallet.

LeES OGSÅ: Ett skritti nærmere utbygging av kremkvartalet

OBOS Eiendom ber derfor om at teknisk levealder og økonomisk bærekraft i et livsløpsperspektiv inkluderes i steds- og mulighetsanalysens vurdering, konklusjon og anbefalinger når det gjelder bebyggelsen i Cecilie Thoresens vei 5-7.

– Kun en listeføring

I brevet til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver OBOS Eiendom også at førsteutkastet til Planprogram ikke reflekterer at Byantikvarens Gule liste «kun er en listeføring, og oppføring der gir ingen formell vernestatus, verken etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven». Ifølge Byantikvarens varsel er bebyggelsen i Cecilie Thoresens 5-7 under vurdering for oppføring på listen.

LES OGSÅ: Blir ikke blokker i strandsonen likevel

– Førsteutkastet legger til grunn at deler av bygningene i Cecilie Thoresens vei 5-7 skal gjenbrukes. Planalternativet som skal utredes, omfatter at deler av bebyggelsen i Cecilie Thoresens vei 5, 7 og 9 bevares/transformeres og kombineres med ny bebyggelse. Flere muligheter undersøkes med fokus på å bevare identitetsskapende fasader mot gata, heter det i brevet til PBE.

Mørke utsikter

Som grunneier og bolig- og byutvikler ser OBOS Eiendom at Byantikvarens varsel om oppføring på Gul liste legger store føringer for den videre prosessen. Byantikvarens uttalelser om verneverdi og muligheter for transformasjon vil – dersom disse tas til følge – ha store konsekvenser for den videre utviklingen av planområdet.

LES OGSÅ: – Flere bør bo med svigermor

– Verneregulering av bebyggelsen i Cecilie Thoresens vei 5-7 vil medføre at bærekraftig byutvikling – slik OBOS legger opp til med BREEAM-sertifisering av alle nybygg, Bostart for unge boligkjøpere, nærhet til og bedre utnyttelse av kollektivtransport, fortetting basert på kombinasjon av sykkel, gange og kollektivbruk – ikke kan gjennomføres. Årsaken til dette er at det ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre planene. Dermed blir området liggende i ro – og bebyggelsen vil over tid forslummes, skriver OBOS Eiendom.

Etterlyser forutsigbarhet

I brevet påpekes også at forutsigbarhet er vesentlig for å kunne forvalte og utvikle området over tid, og «15-20 år er et realistisk perspektiv for langsiktig utvikling av et stort og komplekst område som Lambertseter».

– I planleggingen av utviklingen av Cecilie Thoresens vei 5-7 har eier forholdt seg til vurderinger og konklusjoner fra Byantikvaren som lå til grunn for prosessen frem til gjeldende planprogram og rammer for utvikling vedtatt av Byrådet i Oslo i 2006.

Arbeidet med omregulering har pågått over flere år og har tatt utgangspunkt i Byantikvarens uttalelser i 2004 knyttet til drabantbyen Lambertseter. I uttalelser til planprogrammet samtykket Byantikvaren den gang i at området mellom Lambertseter sentrum og Karlsrud stasjon er egnet for transformasjon, og bebyggelsen ble ikke vurdert som bevaringsverdig, skriver OBOS Eiendom.