UGUNSTIG LEIEKONTRAKT: Urbanium er villig til å inngå en ugunstig leiekontrakt, gitt at selskapet får rive Hausmannsgate 42.
UGUNSTIG LEIEKONTRAKT: Urbanium er villig til å inngå en ugunstig leiekontrakt, gitt at selskapet får rive Hausmannsgate 42.

Forhandler med husokkupantene

Urbanium vil tilby okkupantene av Hausmanns gate 40 i Oslo en 10 års leiekontrakt med en månedsleie på 23 000 kroner for hele gården. Men selskapet har én betingelse.

Publisert Sist oppdatert

I september 1999 okkuperte en gruppe boligløse, i regi av Boligaksjonen, den tomme bygården Hausmannsgate 40. Byården og kvartalet rundt hadde da stått tomt i en årrekke.

Vestbredden

Hausmannsgate 40, som også går under navnet Vestbredden, er eid av Urbanium AS.

I en e-post til byrådssekretær Rasmus Reinvang skriver Espen A. Pay, daglig leder i Urbanium, at selskapet er i forhandlinger med okkupantene i Hausmanns gate 40 om en tidsbegrenset leiekontrakt.

– Leieperioden vil være 10 år med en månedsleie for hele gården på kr 23 000. De aller fleste punkter i avtalen er ferdigforhandlet, herunder ansvarsfordeling i forhold til kjøpekontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og et minimum av «ferdigstillelse». Vi har nylig fått oppgitt at det bor åtte personer i gården, hvorav noen få har bodd der over lengre tid, skriver Pay i e-posten.

Tok ut stevning

Okkupantene i Hausmanns gate 40 fremmet krav om leiekontrakt i Husleietvistenemda høsten 2016. De fikk ikke gjennomslag der, og tok ut stevning mot Urbanium den 7. november 2016.

– Vi fikk etablert forhandlinger og ba derfor om en utsettelse av rettssaken – såkalt stansning. Dette kan ikke gjøres lenger enn 2 år, og hovedforhandling i Oslo tingrett er nå berammet til 1.-3. april 2019.

Behandlingen av vår henvendelse til Byutviklingskomiteen om en endring av reguleringsplanen, som gjør det mulig å rive Hausmanns gate 42, forventes å finne sted 6. mars 2019 påpeker han.

Les også: Fortsetter krangelen om bilfritt byliv

Vil rive nabogården

Dersom det i Byutviklingskomiteen og Bystyret fattes et rivningsvedtak, vil Urbanium signere leiekontrakten.

– Vi håper og tror at okkupantene gjør det samme. Urbanium ønsker mer enn noe at Hauskvartalet skal ivaretas som et unikt område, og hvor det legges til rette for et forbruksmønster og en livsstil som er basert på stedets egne verdier, men dagens bygning i Hausmanns gate 42 er etter vår mening et lite egnet utgangspunkt., skriver Pay, og fortsetter:

«Det er derfor umulig for oss å inngå en så økonomisk ugunstig leiekontrakt for en eiendom som i utgangspunktet skulle utvikles, og samtidig kunne oppfylle intensjonen om billige boliger i reguleringsplanen, hvis vi ikke får rive og gjort det beste ut av Hausmanns gate 42.»

– Risikerer ny uro i kvartalet

En opprettholdelse av bevaringsbestemmelsen vil innebære at Urbanium vil gjennomføre rettssaken okkupantene har tatt initiativ til.

– Enten konkluderer retten da med at beboerne i Vestbredden ikke har noen leieforhold og må flytte, eller de kan konkludere med at det er et leieforhold hvor retten fastsetter leien, trolig til et nivå nær markedsleie. Vårt inntrykk er at beboerne i Hausmanns gate 40 ikke har betjeningsevne for en slik leie, at grunnlaget for kollektivet derved vil bli usikkert, og at vi da risikerer at det igjen vil kunne bli uro i kvartalet, skriver Urbanium-sjefen.

Powered by Labrador CMS