STORPROSJEKT: Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød håper at byen snart kan komme i gang med gigantprosjektet.
STORPROSJEKT: Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød håper at byen snart kan komme i gang med gigantprosjektet.

Fikk med hele byen på Bodøs gigantsatsing

Når Bodø skal flytte flyplassen og bygge 15.000 nye boliger og få plass til 20.000 arbeidsplasser, står hele byen bak planene.

Publisert

Det var under Estate kunnskaps nye årlige konferanse Business Arena at flere av de mest fremoverlente kommunene i Norge var på plass for å fortelle om sin utvikling.

– Utgangspunktet for våre planer, er Stortingets vedtak om å legge ned kampflybasen i 2012. Vi mistet 1.000 arbeidsplasser, og det var den største utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra noen by i Norge. Da måtte vi gjøre noe, sier ordfører Ida Maria Pinnerød.

Hun mener Bodø alltid har vært en utadvendt by.

– Vi må innrømme at Bodø er en liten by i verden, men i den arktiske regionen er vi en ganske stor by. I byen vår har vi drevet med eksport i alle historiens tider. Det har vært naturressursene, havet og fisken som har vært bærebjelkene i byen vår. Vi har levd av ting som krever at vi spiller på lag med andre og samhandler. Det at hele byen ble bombet under andre verdenskrig og at 85 prosent av byen ble borte, gjorde at vi måtte spille på lag for å bygge den om igjen. X-faktoren i Bodø er lagarbeid, sier ordføreren.

Hun legger til at i mange tiår var lyden av jagerflyene lyden av trygghet. Både nasjonal trygghetet og trygghet for arbeidsplasser. Da vedtaket om nedleggelse av kampflyplassen kom, ble det klart at det åpnet seg muligheter for Bodø.

– Ambisjonene våre er høye fordi vi har ikke noe valg. Vi vil flytte rullebanen og bygge en ny by, og det blir en by med spesielt fokus på bærekraft. Bodø har også spennenende natur, så vi har jobbet mye med naturen, sier Pinnerød.

Hun forteller at det er bred politisk enighet om planene, noe som sikrer forutsigbarhet for private aktører som vil være med på utviklingen.

– I en by hvor det er bred enighet om de viktigste sakene, får vi tatt de beslutningene og gjennomført.

Blant de lokale aktørene som kommunen samarbeider med, er fotballklubben Bodø/Glimt, som jobber med planer for en ny stadion. Daglig leder Frode Thomassen sier at man ble opptatt av å bruke klubben til å gjøre noe mer enn å bare spille fotball.

– Vi er med på samfunnsutviklingen på egen by og egen region. Alt vi gjør, handler om FNs bærektaftsmål, og vi ønsker å spre kunnskap om dette. Det handler også om å være en aktør som er med på å prege by- og samfunnsutviklingen rundt oss, sier Thomassen.

Nå ønsker Bodø/Glimt å bygge verdens mest bærekraftige arena, både når det gjelder miljø og klima og det sosiale. Rådgiverfirmaet Advansia er hyret inn for å prosjektere den nye fotballstadion.

– Vi har nå 240 arenaer hvor vi fasiliteter medvirkning, sier Dinah Laland som er prosjektleder.

Hun forteller om store ambisjoner.

· Vi skal senke CO2-avtrykket på betong med mellom 30 og 70 prosent

· Vi skal redusere materialbruken

· Vi har fokus på ombruk – alt av overflater skal være ombruksmaterialer

· Det skal være energieffektivt

Det vil bli en vanvittig stor utvikling på den gamle flyplassen i Bodø når rullebanen flyttes. Det frigjøres hele 3000 mål til byutvikling i et område hvor det tar 10 minutter å gå fra dagens terminal til Bodø sentrum.

– Den nye bydelen skal bygges opp fra bunnen av. 1.400 mål vil gi en blandet byutvikling, mens det skal bygges industri og tyngre næringslokaler på 400 mål, sier Ida Maria Pinnerød.

Totalt vil det bli 15.000 nye boliger og næringsarealer som gir 20.000 arbeidsplasser. Nå venter Bodø-ordføreren spent på revidert budsjett for den statlige delfinansieringen som tidligere er blitt lovet, men som ennå ikke har kommet på plass.

Powered by Labrador CMS