SEKS ETASJER: Kontorbygget består av seks etasjer inklusive teknisk takoppbygg pluss én underetasje.
SEKS ETASJER: Kontorbygget består av seks etasjer inklusive teknisk takoppbygg pluss én underetasje.

Fikk grønt lys for Veidekkes nye hovedkontor

OBOS Eiendom har fått rammetillatelse til å oppføre et kontorbygg med et bruksareal på over 10.000 kvadratmeter.

Publisert

I januar skrev Estate Nyheter at LPO arkitekter – på vegne av OBOS-selskapet Ulven AS – hadde sendt søknad om rammetillatelse for oppføring av et kontorbygg på Ulven i Oslo øst.

Ulvenområdet gjennomgår en omfattende transformasjonsprosess til en ny, grønn og urban bydel.

Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) godkjent søknaden, som omfatter felt B1 på Ulven. Feltet vil i sin helhet ha et blandet program og utvikles som en karrébebyggelse rundt et raust gårdsrom. Omsøkt tiltak mot Standardveien i sør omfatter et frittstående kontorbygg, som skal huse det nye hovedkontoret til Veidekke.

I arbeidet med kontorbygget har det vært nødvendig å ha med seg det fremtidige boligprosjektet på felt B1 i planleggingen, slik at feltet som en helhet skal fremstå best mulig. Bygningsvolumene er forbundet av et felles parkeringsanlegg som er organisert i to plan under gårdsrommet.

For at dette skal kunne håndteres på en fornuftig og rasjonell måte i utførelsen, omfattet den nevnte søknaden kontorbygget, parkeringsanlegget og boligprosjektets bunnplate med konstruktive vegger.

Kontorbygget består av seks etasjer inklusive teknisk takoppbygg pluss én underetasje, og er innenfor reguleringsplanens høydebegrensning. Arealet er oppgitt til 10.133 kvadratmeter.

Størsteparten av bygget skal benyttes som hovedkontor for Veidekke, mens øvrige arealer skal leies ut til kontorvirksomhet.

I deler av 1. etasje og i hele 2.-5. etasje vil det være arbeidsplasser med til sammen 650 kontorarbeidsplasser. I 1. etasje vil det, i tillegg til hovedadkomst, bli en felles kantine og et møtesenter for alle husets leietakere samt egne kurs- og møterom for Veidekke.

Powered by Labrador CMS