Aktuelt:

SAMLING: Advokatfirmaet Haavind samlet studenter fra Eiendomsutvalget på BI og CF Sparta (eiendomsutvalg jus) til samling om karriere, nettverk, nye eiendomskonsepter og fremtidens bygge- og anleggsbransje. Foto: Marianne Garaas

- Et paradoks at så mye av innovasjonen kommer fra utsiden av eiendomsbransjen

Fremtidens jurister og økonomer samlet for å diskutere fremtidens bygge- og anleggsbransje.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Haavind samlet i forrige uke over 60 studenter fra Eiendomsutvalget på BI og CF Sparta (eiendomsutvalg jus) til samling om karriere, nettverk, nye eiendomskonsepter og fremtidens bygge- og anleggsbransje. Det er første gang fremtidens økonomer og jurister med interesse for eiendom samles.

Haavind ser ofte saker der innovasjon og teknologi driver utviklingen i eiendomsbransjen. Det skaper nye juridiske utfordringer som igjen får direkte betydning i hverdagen for eiendomsaktører. Med samlingen ønsket Haavind å gi fremtidens jurister og økonomer innsikt i de nye utviklingstrekkene innen eiendomsbransjen som man vil se mer og mer av fremover.

Henrik Taubøll innledet om viktigheten av engasjement og nettverksbygging, før den faglige delen av kvelden startet for fullt. På agendaen sto nye eiendomskonsepter og fremtidens bygge- og anleggsbransje.

Nye utviklingstrekk i eiendomsbransjen får direkte betydning for eiendomsaktørene. Den teknologiske utviklingen i samfunnet gir mange muligheter, samtidig som den bringer med seg flere problemstillinger. Det har på kort tid vokst frem nye konsepter basert på ny teknologi, og det oppstår juridiske spørsmål særlig der lovgiver ikke har hatt den teknologiske utviklingen i tankene ved utformingen av lovverket, mener Taubøll.

- Yngre krefter kan påvirke

- Det er et paradoks at så mye av innovasjonen kommer fra utsiden av eiendomsbransjen. Selv om eiendomsselskapene har en stor portefølje, god bemanning som kan eiendom og tilgang på kapital, så kommer fortsatt de fleste proptech-selskapene og øvrige nyvinninger fra folk utenfra.

- Det sies at «det er vanskelig å gå inn i et rom fullt av millionærer og si at de gjør ting feil», men med nye krav til bærekraft vil dette kanskje endres. Dette kan yngre krefter være med på å påvirke, sier Taubøll.

Haavind har i en rekke artikler skrevet om betydningen av bruk av visualiseringsverktøy ved nyboligsalg.

Det er også muligheter og utfordringer i fremtidens bygge- og anleggsbransjer. Bruken av nye teknologiske verktøy i byggebransjen, som for eksempel BIM, droner, 3D-målinger/-printere, visualiseringsverktøy m.m., gir flere muligheter for aktørene i bransjen. Nye verktøy gir mulighet til å effektivisere arbeid og bedre sluttresultater, samt bidrar til miljøbesparelser. 

Samtidig oppstår det med de nye verktøyene problemstillinger knyttet til ansvar for feil og mangler, samt spørsmål knyttet til forholdet mellom entreprenør og utbygger, og utbygger og megler.

- Vi har ny teknologi, som 3D-scanning av bygg, som virkelig kan være gode verktøy rent praktisk. Her kan man avdekke feil løpende og måle feil i utførelse opp mot den digitale tvillingen som er laget i forbindelse med prosjektet. Det høres på papiret veldig bra ut, fremholdt Sofie Komissar.

- Utfordringen dukker opp når dette ses i sammenheng med byggherrens reklamasjonsplikt og entreprenørens undersøkelsesplikt. Viktige krav kan gå tapt om de reklameres for sent etter at informasjon har blitt innhentet av slik scanning. Dette gjør at mange blir skeptiske til å bruke verktøyene selv om de rent faktisk er svært nyttige.

- Utrolig lærerikt

Elias Wahlstrøm, Grunnlegger, CF Sparta og Alexander Frodesen, Manager, Eiendomsutvalget BI, er to av initiativtakerne bak "Møteplass".

- “Møteplass” ble laget for å skape en ekstraordinær samlingsplass mellom juss- og økonomistudenter. Samlingens tema hadde fantastiske foredrag og et stort oppmøte, sier Wahlstrøm.

ØKONOMER OG JURISTER: Med felles interesse for eiendom. Fra venstre: Mille Corneliussen, Gabrielle Christensen, Jonas Dingstad, Elias Wahlstrøm, Alexander Frodesen, Andreas Rostveit, Henrik Taubøll, Caroline Jakhelln og Nicolay Hopen. Foto: Alexandra Linløkken

- Mitt inntrykk som jusstudent er at begrepet “eiendomsbransjen” fort kan bli litt forenklet fra et juridisk ståsted alene. Målet som CF Sparta og Eiendomsutvalget på BI jobber mot er nettopp å få en tidlig innsikt i bransjens allsidighet. Et samarbeid som dette fremstår derfor naturlig, men kanskje også nødvendig best mulig forutsetninger.

- Foredraget illustrerte at det alltid vil være flere elementer som spiller sammen i utvikling av prosjekter. Samarbeid på tvers av fagområder synes derfor å være nøkkelord. En slik innsikt i løpet av studietiden tror jeg er svært verdifullt for alle som potensielt skal jobbe med eiendom i fremtiden.

Aleksander Frodesen fra Eiendomsutvalget er enig.

- Det er alltid spennende å møte dyktige bransjefolk og likesinnede studenter. En slik «møteplass» gir oss studenter en stor faglig bagasje og et spennende innblikk i bransjen. I tillegg er det utrolig spennende å få dele denne arenaen med jusstudenter fra CF Sparta. Bedre nettverksbygging får man ikke, og vi i Eiendomsutvalget BI ser på det som helt unikt å allerede nå få god kontakt og sparring med våre fremtidige samarbeidspartnere, sier Frodesen.

Priser studentene

Caroline Jakkheln var også en av foredragsholderne. Hun priser studentene for å lage et nettverk på tvers.

- CF Sparta utgjør fremtidens advokater og jurister i eiendomsbransjen og Eiendomsutvalget representerer nettopp de som vil jobbe i eiendomsselskapene. Det er utrolig spennende at en slik arena er skapt – et slags mini UiN.

- Det blir spennende å se hva som skjer videre med slike samarbeid i fremtiden, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS