Annonsørinnhold

Andreas Fritzsønn (CEO i Glavagruppen, til venstre) og Bjørn Olsen (fabrikksjef Gyproc) kan glede seg over at gipsplateproduksjonen i Fredrikstad nå er helt CO2-fri. Foto: Metro Branding.
Andreas Fritzsønn (CEO i Glavagruppen, til venstre) og Bjørn Olsen (fabrikksjef Gyproc) kan glede seg over at gipsplateproduksjonen i Fredrikstad nå er helt CO2-fri. Foto: Metro Branding.

Et enkelt CO2-kutt

Nå kan du velge gipspater fra Fredrikstad som er CO2-fritt produsert. Det vil gi en betydelig forbedring i byggets klimaavtrykk.

Gyproc® har oppgradert gipsplatefabrikken i Fredrikstad. Fabrikken er hel-elektrifisert, som den eneste i hele verden. Andre gipsplatefabrikker bruker gass som viktigste energikilde. Elektrifiseringen gjør at produksjonen er helt CO2-fri.

– Innovasjoner som dette er avgjørende for at byggebransjen skal kunne bidra til at vi når samfunnets klimamål. Dette er konkrete forbedringer som tar oss i riktig retning, og som jeg er sikker på at mange av våre kunder vil verdsette, sier Andreas Fritzsønn, som er CEO for merkevarene Gyproc®, Glava® og Weber i Norge.

Klima-plater

Det produseres en rekke ulike produkter ved fabrikken, og disse benevnes som Gyproc® Klima, for å tydeliggjøre at de kommer fra en CO2-fri produksjon.

Avhengig av hva slags bygg det er snakk om, og hvilke øvrige materialer som brukes, vil en overgang til Klima-plater alene typisk redusere byggets totale CO2-avtrykk med mellom 1 og 7 prosent.

Andeas Fritzsønn, CEO for Glavagruppen
Andeas Fritzsønn, CEO for Glavagruppen

– Her er det mulig å gjøre et betydelig CO2-kutt, bare ved å velge riktige gipsplater, fastslår Andreas Fritzsønn.

Strenge krav

Stadig strengere krav i TEK og BREEAM øker fokuset på klimagassreduksjon i byggenæringen. Minimumskravet for å oppnå sertifisering etter BREEAM 6.0 er nå 20 prosent reduksjon av utslipp i forhold til referanseverdi for å kunne klassifiseres som Very good eller Excellent, og hele 30 prosent hvis du har ambisjoner om Outstanding.

Samtidig nærmer det seg slutten for implementeringsperioden på klimagassregnskap. Fra juli 2023 må det leveres klimagassregnskap på materialer for alle store bygg for å oppfylle kravene i TEK.

— Skal næringen lykkes, må vi redusere CO2 der vi kan. Gipsplatene fra Klima-serien er i så måte et bidrag i riktig retning. Det vil gi en merkbar effekt på byggets totale klimaregnskap, sier Fritzsønn.

Verdens første CO2-frie gipsplateproduksjon

Gyproc-fabrikken i Fredrikstad er hel-elektrifisert, som den først av sitt slag i hele verden. I tillegg er kapasiteten økt. I sum gjør dette at fabrikken reduserer CO2-utslippet med ca. 23 000 tonn, sammenlignet med gammel teknologi.

Men selv om produksjonen nå er CO2-fri, betyr ikke det at platene er helt uten klimaavtrykk. Både papir og transport slipper fortsatt ut klimagasser. Produktene i Gyproc® Klima-serien vil imidlertid ha et CO2-avtrykk som er rundt 75 prosent lavere enn andre, alternative produkter, for eksempel tradisjonell gips og de fleste trebaserte plater.

Investeringen i Fredrikstad har en prislapp på ca. 300 millioner kroner, hvorav Enova har bidratt med nesten 70 millioner kroner.

Saint-Gobain, som har mer enn 70 gipsfabrikker rundt om i verden, håper å bruke erfaringene fra Fredrikstad til å gjøre tilsvarende ombygginger andre steder. Konsernet har et mål om å redusere sine CO2-utslipp på 33 % innen 2030 (referanseår: 2017).

Powered by Labrador CMS