GJØRES VIA ALTINN: Advokat Guro Tuv synes det er oppsiktsvekkende at hvem som helst kan endre styremedlemmer i et aksjeselskap via Altinn.
GJØRES VIA ALTINN: Advokat Guro Tuv synes det er oppsiktsvekkende at hvem som helst kan endre styremedlemmer i et aksjeselskap via Altinn.

Estate avslører: Så lett er det å svindle et aksjeselskap

Det tar bare noen minutter å bytte ut styret i et aksjeselskap som tilhører andre. I Bygdøy Alle 14 AS tok den fiktive styrelederen opp et lån på 500 000 kroner i Santander Consumer Bank. Advokat Guro Tuv i Oslo legal as er sjokkert over rutinene til Brønnøysundregistrene.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter skrev nylig at en bedrageridømt eks-politimann var sentral da den Bonum-eide bygården Bygdøy Alle 14 i Oslo ble forsøkt kuppet. Advokat Guro Tuv i Oslo legal as er hoderystende når hun forteller om hvor enkelt det er å bytte ut styret i et aksjeselskap, slik det skjedde med eierselskapet Bygdøy Alle 14 AS.

Les også: Bonum ført bak lyset i Bygdøy Allé

Fremgangsmåten er som følger: Man skriver en generalforsamlingsprotokoll for det aktuelle aksjeselskapet hvor det påstås at alle aksjonærene var til stede og at styret byttes ut. Meldingen sendes Brønnøysundregistrene, som responderer med å sende melding til de «nye» styremedlemmene via Altinn. Når de «nye« styremedlemmene har signert i Altinn, er det nye styret godkjent og registrert i Brønnøysundregistrene.

I mange aksjeselskaper er det enestyre, slik at det bare er styreleder som må endres for at hele styret er byttet ut. I disse tilfellene er det bare én person som må signere i Altinn.

Tilgang til kreditter

Det var dette som skjedde i Bygdøy Alle 14 AS, som var eid av Bonum AS.

– Hvem som helst kan endre styret i et aksjeselskap i løpet av 5 minutter, og så må det reelle styret og administrasjonen bruke måneder for å få rettet det opp. Du får heller ikke en offentlig etat som Brønnøysundregistrene til å agere raskt – de har sin saksbehandlingstid å forholde seg til, sier Tuv, og fortsetter:

– I mellomtiden er de «nye» styremedlemmene legitimert, slik at de for eksempel kan få tilgang til kreditter på vegne av selskapet, sier hun.

TRØBBEL: Bonums salg av Bygdøy Allé 14 skapte mye bryderi for selskapet.
TRØBBEL: Bonums salg av Bygdøy Allé 14 skapte mye bryderi for selskapet.

I Bygdøy Alle 14 AS tok den fiktive styrelederen blant annet opp et finansieringslån på 500 000 kroner i Santander Consumer Bank på vegne av selskapet. Vedkommende sendte også inn aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten.

Store kostnader

Tuv synes det er oppsiktsvekkende at det er de nye styremedlemmene, og ikke noen av de tidligere, som skal signere i Altinn for endringene.

– Dette bør være helt parallelt med salg av en eiendom, hvor det er selgeren som signerer på kjøpet. Man kan jo se for seg hvilke tilstander som ville oppstå, hvis det var kjøper alene som kunne signere skjøtet, sier hun.

Et selskap som blir utsatt for svindelforsøk på denne måten, pådrar seg også store kostnader – blant annet til advokat – i forbindelse med opprydningsjobben.

Henlagt av politiet og Økokrim

Hun forteller at den samme fremgangsmåten ble brukt overfor Stjørdalen Eiendomsutvikling AS – selskapet som skulle kjøpe Bygdøy Alle 14. Personen som ble «innsatt» som styreleder i Stjørdalen Eiendomsutvikling AS ble – ifølge Tuv – anmeldt til både politiet og Økokrim.

Saken ble henlagt.

– Det er ingen tvil om at vi kan bevise at dette har skjedd, og det er helt klart straffbart å sende forfalsket dokumentasjon på denne måten. På tross av dette, velger både politiet og Økokrim å henlegge saken. Jeg forstår ikke disse avgjørelsene, sier Tuv.