Back view of a deliverer ringing on intercom at gate of a customer's house while delivering packages.
Back view of a deliverer ringing on intercom at gate of a customer's house while delivering packages.

Er digitalisering en del av din strategi? Installer digital adgangskontroll i dine næringsbygg!

Med Defigo løfter du eiendommene dine inn i det 21. århundret. Riktig og fremtidsrettet digitalisering av adgangskontroll reduserer tiden du bruker på administrative oppgaver og gjør eiendommen mer attraktiv for leietakere.

Hildur Smaradottir har nylig tatt over som CEO i Defigo, en norsk leverandør av moderne, digital porttelefon og adgangskontrollsystemer. Defigo er en tjeneste alle som eier eller forvalter eiendom kan benytte seg av, uten å måtte skifte ut eller oppgradere eksisterende lås eller adgangskontrollsystemer.

– Du er relativt ny i rollen som CEO i Defigo. Hvorfor valgte du å bli en del av selskapet?

– Jeg valgte å gå til Defigo på grunn av dynamikken i selskapet og i teknologibransjen for øvrig. Jeg har jobbet i denne bransjen i 15 år fordi jeg brenner for å kunne hjelpe selskaper med å effektivisere og forbedre måten de driver sin virksomhet på. Gjennom Defigo kan jeg i tillegg forenkle mine medmenneskers liv gjennom bruk av en smart og moderne teknologisk løsning. Det er givende å jobbe med å utvikle og levere en tjeneste som gjør hverdagen tryggere og mer bærekraftig og som er med på å løfte eiendomsbransjen inn i det 21. århundret.

– På hvilke måter mener du at Defigo bidrar til å modernisere eiendomsbransjen?

– De aller fleste eiendomsselskaper har bærekraft og digitalisering som en viktig del av sin strategi. En del av å leve opp til denne strategien er å investere i brukervennlige tjenester som gir økt grad av effektivitet og produktivitet. Digital adgangskontroll som tjeneste er helt klart et steg i riktig retning for disse selskapene fordi løsningen reduserer tiden som går med til administrasjon, forlenger levetiden til eksisterende systemer i bygget, bidrar til en god brukeropplevelse og fjerner sikkerhetsrisikoen med nøkler og adgangskort på avveie.

– Alle eiendomsselskaper med digitalisering og bærekraft som en del av sin strategi bør investere i digital adgangskontroll

– På hvilke måter er installeringen av digital adgangskontroll et steg i riktig retning mot en mer bærekraftig eiendomsbransje?

– Med digital adgangskontroll kan eiendomsselskaper og forvaltere administrere tilganger på tvers av alle bygg i sin portefølje fra et enkelt brukergrensesnitt. Dette reduserer behovet for transport betraktelig ettersom det for eksempel ikke lenger er nødvendig å reise ut til hvert enkelt bygg for å dele ut nøkler.

– En stor fordel med Defigo sammenlignet med mange andre leverandører av digitale adgangskontrollsystemer er at løsningen er bygget på en ekstremt fleksibel plattform. Defigo er utviklet for å kunne bygges på og integreres med eksisterende systemer. Det betyr at kundene våre slipper å erstatte eller oppgradere eksisterende løsninger for å ta Defigo i bruk.

– Alle har et ansvar for å ta mer bærekraftige valg i hverdagen. Mye av vår makt, både som forbrukere og beslutningstakere, ligger i hvilke leverandører vi velger å handle tjenester og produkter av. Velger du å investere i en tjeneste som gjør det mulig for deg å beholde eksisterende utstyr, sparer du ikke bare tid og kostnader, men bidrar også til et redusert forbruk av materialer samt mindre avfall. Det er et klokt og viktig valg.

– Når vi snakker om bærekraft og gjenbruk, hvordan produseres maskinvaren og elementene som brukes i Defigos løsninger?

– Teknologien vi bruker i Defigo designes, utvikles og produseres i Norge. Det har stor verdi for oss, spesielt med tanke på miljø og utslipp fordi lokal produksjon blant annet fører til mindre transport og utslipp av CO2. En annen stor fordel med lokal produksjon er muligheten vi har til å gjenbruke materialer og råvarer i Defigos maskinvare.

– Vi jobber nå mot å kunne hente inn gammelt utstyr og gjenbruke deler av eller hele enheten i nye enheter. Gjenbruk er enormt viktig for eiendomsbransjen ettersom den alene er ansvarlig for 40 % av verdens totale utslipp av klimagasser.

– Hvilke ambisjoner har dere i Defigo i årene som kommer?

– Vi jobber hele tiden med å videreutvikle våre tjenester. Det er det som er fordelen med å kjøpe adgangskontroll som tjeneste og ikke som produkt. Med Defigo kjøper du en tjeneste som alltid er under utvikling. I nærmeste fremtid ser vi for oss å ikke utelukkende levere adgangskontroll til bygg, men også til hver enkelt leilighet. Dette tillater kundene våre å fulldigitalisere adgangskontrollen i byggene sine. Ved å investere i Defigo nå kan eiendomsselskaper være med på å utvikle tjenesten ettersom vi i Defigo er opptatt av å være markedsdrevne i vår utvikling.

Defigo porttelefon og integrert adgangskontroll er et unikt og brukervennlig system, uten kort eller nøkler. Det som differensierer systemet fra andre tilsvarende løsninger i markedet, er at det er utviklet på en svært fleksibel plattform som gjør at systemet kan enkelt integreres mot eksisterende lås og adgangskontroll systemer i bygget. I tillegg kan systemet kobles til andre systemer som for eksempel sikkerhets anlegg, brannalarmer og heis, noe som gir Defigo sine kunder en svært kostnadseffektiv og fremtidsrettet adgangskontroll løsning.

Vil du vite mer om Defigo? Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov når det gjelder adgangskontroll.

Powered by Labrador CMS