Anders Olstad.
Anders Olstad.

Går av som CFO i Entra

Anders Olstad har i dag informert om at han vil fratre sin stilling med virkning fra 1. mai 2024.

Publisert

Olstad begynte i Entra i oktober 2015 som CFO, og han har hatt en sentral rolle i Entras ledergruppe og utviklingen av selskapet siden den gang.

– Anders er en høyt verdsatt kollega, og jeg vil på vegne av alle i Entra takke ham for hans engasjement. Jeg vil spesielt fremheve hans bidrag til å foredle eiendomsporteføljen gjennom kjøp og salg av eiendom, styring av prosessen knyttet til den strategiske interessen for Entra i 2020-21, samt å sikre at selskapet har fått på plass en robust finansieringsstruktur de siste 1,5 årene også under mer krevende markedsforhold, uttaler administrerende direktør Sonja Horn i en børsmelding. 

– Hans ekspertise, integritet og fokus på kvalitet har i betydelig grad bidratt til at Entra har blitt anerkjent for sin høye standard av våre partnerbanker og i aksje- og gjeldskapitalmarkedene. Vi ønsker Anders all mulig lykke til videre, sier hun. 

Olstad uttaler at det har vært interessant og en glede å være CFO i Entra disse 8 årene.

– Jeg har hatt privilegiet av å jobbe med ett av de mest dedikerte teamene i næringseiendomsbransjen, og jeg har stor tro på selskapet fremover. Jeg vil bistå i prosessen med å finne en erstatter til rollen min og vil gi all nødvendig støtte for å lette overgangsprosessen, sier han.

– Når jeg forlater selskapet neste vår, er det med en visshet om at Entra vil klare seg godt også i dagens markedsforhold. Vi har fantastiske eiendommer og solide leietakere, en god organisasjon, og vi har kontantstrøm og tilgjengelig likviditet til å bære oss godt gjennom krevende tider for eiendomsbransjen, sier Olstad.

Han står i rollen som CFO i Entra i sin 6 måneders oppsigelsestid. Entra vil starte et søk etter en ny finansdirektør for å sikre en sømløs overgang.

Powered by Labrador CMS