SELGER: Entras adm. direktør Sonja Horn rydder i eiendomsporteføljen og selger unna noen eldre bygg.

Entra selger for 1,02 milliarder kroner

Entra har solgt de to eiendommmene i Cort Adelers gate 30 i Oslo og Marken 37 i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Den samlede eiendomsverdien er 1,02 milliarder kroner, noe som er 3,5 prosent lavere enn bokførte verdier. I en børsmelding skriver Entra at transaksjonene er på linje med Entras strategi om å fokusere porteføljen mot store og fleksible kontorbygg som ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon. Selskapet vil selge unna eiendommer som ikke regnes som en del av kjernevirksomheten. Salgsprovenyet skal brukes på å styrke Entras balanse.

Cort Adelers gate 30 ligger i Ruseløkka i Vika og ble oppført i 1889 for Christiania Tekniske skole. Utdanningsetaten i Oslo kommune bruker eiendommen som midlertidig skolebygg, mens eksisterende skoler i Oslo rehabiliteres. Store deler av eiendommen er fredet. Skoledelen av Cort Adelers gate er på rundt 4.000 kvadratmeter. Eiendommen har også et kontorbygg på drøye 12.000 kvadratmeter.

Akershus Eiendom var involvert som megler i Cort Adelers gate 30-transaksjonen.

Marken 37 er ett av de eldste kontorbyggene i Bergen og ligger i sentrum av byen. Eiendommen har gjennomgått flere ombygginger og moderniseringer siden det ble bygget i 1870-årene. Eiendommen har et areal på 2.950 kvadratmeter bygningsmasse.

Powered by Labrador CMS