Juss:

KORTER INN SAKSBEHANDLINGSTIDEN: Byrådet i Oslo foreslår at ordningen med politisk behandling for klagesaker som gjelder avslåtte søknader om dispensasjon delegeres fra byutviklingsutvalget til byrådet. – Det er gledelige nyheter, sier Miriam Berg og Øystein Nore Nyhus i Advokatfirmaet BAHR AS.
KORTER INN SAKSBEHANDLINGSTIDEN: Byrådet i Oslo foreslår at ordningen med politisk behandling for klagesaker som gjelder avslåtte søknader om dispensasjon delegeres fra byutviklingsutvalget til byrådet. – Det er gledelige nyheter, sier Miriam Berg og Øystein Nore Nyhus i Advokatfirmaet BAHR AS.

- Endelig orden på dispensasjoner i Oslo kommune

- Oslo kommune har brutt plan- og bygningslovens regler om saksbehandlingstid i klager på avslåtte dispensasjoner i mange år. Nå ser det endelig ut til at også Oslo kommune har til hensikt å overholde lovens regler om saksbehandlingstid, sier Øystein Nore Nyhus i Advokatfirmaet BAHR AS.

Publisert

Bakgrunnen for kommunens brudd på reglene om saksbehandlingstid er kommunens praksis om politisk behandling av visse klagesaker. Byrådet i Oslo ser nå ut til å ville endre dagens praksis og foreslår at ordningen med politisk behandling for de klagesaker som gjelder avslåtte søknader om dispensasjon delegeres fra byutviklingsutvalget til byrådet.

I Oslo kommune har det vært byutviklingsutvalgets mandat å behandle klager på vedtak der Plan- og bygningsetaten har avslått søknad om dispensasjon fra kommune og/eller reguleringsplan. Hvis utvalget opprettholder etatens avslag, blir klagen videresendt til Statsforvalteren.

- Med Oslo kommunes gjennomsnittlige saksbehandlingstid for disse klagesakene, må klagere regne med at det totalt sett for hele behandlingen kan gå nærmere ett år før endelig vedtak er truffet av Statsforvalteren. Derfor er det gledelige nyheter at dette kommer på plass, sier Nyhus.

Kommunens praksis har i årevis medført at Oslo kommune har betydelig overskredet lovens saksbehandlingsfrister i slike klagesaker. Oslo kommune har ikke vært i stand til å overholde saksbehandlingsfristen på åtte uker for klagesaksbehandling i kommunen.

- Sivilombudet har i mer enn ti år, senest våren 2020, kritisert dagens praksis, og bedt kommunen om å iverksette tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i slike klagesaker, sier advokatfullmektig Miriam Berg.

I Sivilombudets uttalelser i SOM-2013-964 og SOM-2018-756 ble det rettet kritikk mot Oslo kommunes saksbehandlingstid. I ombudsmannen uttalelse i 2013 ble det uttalt at differansen mellom tidsfristen i byggesaksforskriften og den gjennomsnittlige behandlingstiden med politisk behandling var uakseptabelt stor. Dette ble også gjentatt av Sivilombudet i 2020.

- Man kan forstå at det bes om at det iverksettes tiltak når Oslo kommune i 2013 oppga en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 48 til 50 uker for saker som ble underlagt politisk behandling, og hvor det for øvrige klagesaker var saksbehandlingstid på 11 til 18 uker, forklarer Nyhus.

- Et årelangt problem kan se ut til å nå endelig bli løst, er både Berg og Nyhus enige i.

De jobber begge primært innen eiendomsutvikling. Miriam Berg begynte nå i høst.

- Det er veldig interessant å jobbe med et bredt spekter av eiendomssaker hos BAHR. Da jeg skrev masteravhandling innenfor temaene domstolskontroll av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler, ble BAHR en naturlig arbeidsgiver å vurdere for senere jobb, legger Berg til.

Powered by Labrador CMS