Annonsørinnhold 

Arna Videregående skole, Vestlivegen 43

En lys fremtid for solceller i Norge.

Mange tenker at solceller ikke er effektivt i et land med vinter halve året. Men solceller trenger sol, ikke varme. Og Norge har faktisk flere soltimer enn ferieparadiset Maldivene.

Den norske vinteren kan virke lang og mørk, men sommeren er desto lysere. Når dagene blir lengre, kompenserer soltimene for de kortere vinterdagene. Fordi solceller også fungerer bedre i lavere temperaturer, er det en effektiv løsning for mange norske næringsbygg og boliger.

 

Fremtidsrettet romfartsteknologi.

NASA tok i bruk solceller på Vanguard-satellitten i 1958. Siden den gang har solcelleteknologien utviklet seg raskt. Dagens produkter utnytter sollyset bedre, men det handler ikke bare om intensiteten på solstrålingen. Helningsvinkel på panelene, døgnvariasjoner og temperatur er minst like avgjørende for effekten. Lave temperaturer er en fordel, og effekten stiger for hver grad temperaturen synker.

 

Økt etterspørsel over hele landet.

For et solcelleanlegg, og ikke minst for eieren av det, er det årsproduksjonen som er interessant. Med en rekke stordriftsfordeler blir større anlegg på næringsbygg særlig effektive sett opp mot investeringskostnaden. Sivilingeniør Carl Christian Strømberg konstaterer at etterspørselen etter både fornybar og rimeligere energi øker blant norske bedrifter:

-Bare i 2023 monterte vi over 500.000 kvadratmeter med solceller på norske næringsbygg. Når alle livsløpskostnadene for anlegget deles på strømproduksjonen gjennom anleggets levetid på minimum 25-30 år, ser vi at kWh-prisen er på snaut 30 øre for de beste flate takene, mens for et sydvendt skråtak kan prisen gå ned mot 17-18 øre, sier Strømberg.

 

God effekt gir kort nedbetalingstid.

 

Verden trenger mer ren og fornybar energi, men investeringene må også lønne seg. På grunn av størrelsen koster et industrianlegg bare halvparten av en enebolig pr. installerte watt. Men hva betyr dette i praksis for kundene, Strømberg?

-I Solcellespesialisten beregner vi nedbetalingstiden til kun 7-8 år for næringsbygg. For eneboliger ligger det på 9-15 år. Mange har svært gunstige forhold for solceller, ofte uten å vite det.

 

Et gunstig tidspunkt for solceller.

 Solcelleteknologien har blitt bedre og billigere de siste årene, men Strømberg tror ikke investeringskostnaden blir særlig lavere i årene som kommer, kanskje tvert i mot.

-Installasjonskostnadene vil øke på grunn av strengere regulering fra myndighetene. Selv om prisene på panelene skulle falle noe fremover, vil andre kostnader heller gjøre at prisene vil stige i fremtiden. Det betyr at vi nå er inne i en meget gunstig tidsperiode. Med levetid på minimum 25-30 år, er våre solcelleanlegg en bærekraftig og økonomisk investering for fremtiden, sier Strømberg.

Edvardsløkka omsorgssenter

 

Kontakt oss i dag for en løsning tilpasset dine behov:

bedrift@solcellespesialisten.no 

www.solcellespesialisten.no

 

Powered by Labrador CMS