FIKK NEI: PBE kan ikke vurdere eiendommens utbyggingspotensial før dette er nærmere utredet i et reguleringsarbeid.
FIKK NEI: PBE kan ikke vurdere eiendommens utbyggingspotensial før dette er nærmere utredet i et reguleringsarbeid.

Eli og Carl I. Hagen sendte inn naboklage – fikk det som de ville

M3 Boliger AS får ikke oppføre en enebolig på Abbedikollen i Oslo vest.

Publisert

I august skrev Estate Nyheter at Borhaven Arkitekter hadde søkt om rammetillatelse for Abbedikollen 13 i bydel Ullern. Søknaden ble sendt på vegne av M3 Boliger AS, og omhandlet en ny enebolig prosjektert på den nordre delen av eiendommen, mens den opparbeidede hagen mot syd beholdes uendret sammen med det eksisterende huset.

Planen ble møtt av en rekke naboprotester, blant annet fra Eli Engum Hagen og Carl I. Hagen.

– Vi protesterer voldsomt på et nybygg på et helt klart ferdig utbygget område og en ødeleggelse av strukturen i området med mange Arneberg-hus. Selv om et nybygg holdes innenfor reguleringsplanens dispensasjonsmulighet, vil den bryte med strøkets verneverdige helhet basert på Arneberg-husene, skrev ekteparet i et brev til arkitektselskapet.

Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) fattet vedtak i saken, og der er konklusjonen at M3 Boliger ikke får tillatelse til oppføring av enebolig som et unntak fra det midlertidige forbudet mot tiltak som er nedlagt på eiendommen.

PBE har vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på Abbedikollen 11 og 13 for å kunne vurdere videre utvikling av eiendommen. Etaten vurderer at eiendommen har stor bevaringsverdi, og at eiendommen bør ses i sammenheng med bevaringsplanen for Abbedikollen

– Med bakgrunn i vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak, kan ikke PBE vurdere eiendommens utbyggingspotensial før dette er nærmere utredet i et reguleringsarbeid, fastslår etaten i vedtaket.

Powered by Labrador CMS