1.148 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 7 boenheter med et samlet bruksareal på 1.148 kvadratmeter.
1.148 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 7 boenheter med et samlet bruksareal på 1.148 kvadratmeter.

Spetalen kjøpte bane av Oslo Tennisklubb. Nå vil han smashe inn et boligprosjekt

I 2012 bladde Øystein Stray Spetalen opp 9,3 millioner kroner for en tennisbane. Snart kan den bli byttet ut med syv boenheter med høy kvalitet.

Publisert

På vegne av Ferncliff-selskapet Thorvald Erichsensvei Eiendom AS har Lund+Slaatto Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for en eiendom med adresse Thorvald Erichsens vei 3. Eiendommen er en tennisbane, som selskapet kjøpte av Oslo Tennisklubb i 2012. Grunnbokinformasjon fra Kartverket viser at Spetalen betalte 9,3 millioner kroner for eiendommen.

I dag benyttes planområdet altså til tennisbane, samt gangforbindelse til tennisanlegget nord for planområdet, der Oslo tennisklubb har 11 baner. Fra den 994 kvadratmeter store tomten er det også kort vei til Frognerparken.

– Prosjektet legger seg langsmed planområdet, slik at leilighetene får en eksponering mot vest.
Bygningen fullfører det varierte gatelivet i Thorvald Erichsens vei med en tilbaketrukket gatefasade, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Det skisseres 7 boenheter med et samlet bruksareal på 1.148 kvadratmeter.

Den planlagte gangveien gjennom planområdet legges langs østsiden av planområdet, og knyttes på adkomsten til boligene. På denne måten får også boligene skjermede private uteoppholdsarealer mot vest.

– Det planlegges et boligprosjekt med høy kvalitet og miljøambisjoner. Prosjektet vil komplettere den eksisterende gatestrukturen, påpeker Lund+Slaatto Arkitekter.

Ferncliff har ikke besvart henvendelsen fra Estate Nyheter vedrørende prosjektet.

Powered by Labrador CMS