- Ekstremfortetning var svar på en befolkningseksplosjon som man nå vet ikke kommer, mener aksjonsgruppa. (Illustrasjon: PBE)
- Ekstremfortetning var svar på en befolkningseksplosjon som man nå vet ikke kommer, mener aksjonsgruppa. (Illustrasjon: PBE)

– Ekstremfortetning på Smestad

Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen» mener planene om fortetting på Smestad er et overgrep.

Publisert Sist oppdatert

Det strømmer på med høringsuttalelser til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områdereguleringen for Smestad i Oslo. Blant dem som har sendt inn uttalelse, er Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen».

Gruppa er enig i at Oslo må utvikle seg i årene som kommer for å møte utfordringer med økt befolkning, behovet for mindre klimautslipp og søke å minske sosiale forskjeller. Den mener imidlertid at «den ekstremfortetningen som Kommuneplanen legger opp til på Smestad, og som vil rasere et godt, velfungerende nabolag, er et svært dårlig virkemiddel for å møte disse utfordringene».

I brevet lister gruppa opp ti grunner til dette. Blant annet mener den at «ekstremfortetning er et overgrep mot nabolag».

– Det er i realiteten ikke mulig å gjennomføre utviklingsplanene basert på frivillig salg av eiendommer så lenge de aller fleste ikke vil selge. Kommunen er nødt til å ta uakseptable grep som innebærer tvang, det være seg om man da tenker seg urbant jordskifte eller ekspropriasjon, heter det i brevet.

Gruppa mener også at «ekstremfortetning er dårlig klimapolitikk».

– Planene slik de foreligger, vil resultere i at småhus i tre rives, og betongblokker bygges. Det vil bety enorme klimautslipp, som ikke en redusert bilbruk ved at folk bor mer sentralt vil kunne veie opp for før om nesten 60 år. Dette er ikke en løs påstand, men dokumentert i miljørapport tidligere innsendt fra Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen». Hvis man inkluderer fremtidig vedlikehold av blokkbebyggelsen, vil miljøregnskapet aldri komme i pluss, skriver gruppa til PBE.

Den mener også at «ekstremfortetning er ineffektiv ressursbruk».

– Det er kostbart å bygge ut i sentrale områder som Smestad. Man vil få dyre leiligheter for samme pris som man kunne bygget ut langt flere leiligheter i områder der det i dag ikke står fungerende boliger. Man bør heller kanalisere kapital til de områdene i byen som trenger et løft, heter det i uttalelsen.

Aksjonsgruppa mener dessuten at «ekstremfortetning er unødvendig».

– Det finnes i dag 16.000 ferdig regulerte boliger, men hvor man ikke har tatt et spadetak. Det finnes også store områder hvor man kunne bygget nye, gode bomiljøer. Å ekstremfortette områder som Smestad, hvor det betinger rasering av et nabolag, er helt unødvendig. Ekstremfortetning var svar på en befolkningseksplosjon som man nå vet ikke kommer. Befolkningsprognosene som planene er bygget på, er høyst usikre. Vi vet ikke med sikkerhet om Oslo vil bli en millionby. I flere andre europeiske land har man forlatt trenden med å bygge høyt og tett i sentrale områder, fordi folk heller vil bo i grønnere områder, da gjerne utenfor byen, skriver gruppa til PBE.

Powered by Labrador CMS