Juss:

FIKK MEDHOLD: To kvadratmeter arealavvik er en mangel etter avhendingsloven, slår Finansklagenemnda fast. (Ill. foto)
FIKK MEDHOLD: To kvadratmeter arealavvik er en mangel etter avhendingsloven, slår Finansklagenemnda fast. (Ill. foto)

Eierskifteselskapet ble overkjørt i tvist om arealsvikt

Selgerens forsikringsselskap mente at arealsvikt på to kvadratmeter ikke er nok til å kreve prisavslag. Finansklagenemnda er ikke enig.

Publisert

Arealsvikt er en gjenganger i tvister mellom boligselgere og -kjøpere. Nylig omtalte Estate Nyheter en sak hvor Oslo tingrett konkluderte med at et arealavvik på snaut rundt fire kvadratmeter ikke er nok til å gi prisavslag.

Finansklagenemnda har nylig behandlet en sak hvor en kjøper krevde prisavslag etter at det viste seg at det manglet to kvadratmeter. Kjøperen overtok en 44 kvadratmeter stor leilighet på Grünerløkka i 2016. Kjøpesummen var 2,95 millioner kroner.

I 2020 ville eieren selge leiligheten videre. Denne gangen ble leiligheten målt opp til 42 kvadratmeter. Eieren reklamerte da overfor selgeren fra 2016, og krevde 140.000 kroner i prisavslag. Selgers eierskifteselskap avviste at det forelå en mangel, og saken ble sendt over til Finansklagenemnda.

Nemnda har kommet til at det foreligger en mangel etter avhendingsloven grunnet arealsvikt. Finansklagenemnda er enig med eierskifteselskapet i at et avvik på 4,55 prosent av oppgitt areal er å anse som et grensetilfelle, men mener eierskifteselskapet ikke tar høyde for at det har skjedd en viss utvikling i praksis de senere år med hensyn til den nedre grense for når et arealavvik må betegnes som en mangel.

- I dette tilfellet er det tale om en liten leilighet i et av Oslos mest populære og prissensitive boligområder. Det er for nemnda uklart hvorfor feilmålingen fant sted, og anser det derfor usikkert om klanderverdighet på selgersiden kan anses som noe moment. Det er likevel ikke tvilsomt at det her er tale om et såkalt egentlig arealavvik, heter det fra Finansklagenemnda.

Kjøperen fikk delvis medhold, ved at prisavslaget ble satt til 93.574 kroner, basert på et regnestykke hvor det utmålt prisavslag på 2/3 av det matematisk beregnede tapet basert på kvadratmeterpris.

Powered by Labrador CMS