HØYHUS: Det foreslåtte høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset.
HØYHUS: Det foreslåtte høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset.

Eierne av Galleri Oslo: «Høyhuset bør trekkes vekk fra Sonja Henies Plass»

Oslo Areal AS, Linstow AS og Viken Fylkeskommune vil ikke at det foreslåtte høyhuset til Oslo Spektrum blir liggende for nærme Galleri Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum til et fullverdig kongressenter for opptil 3.000 mennesker, i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen allerede har. For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S, og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen. Det foreslåtte høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset.

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og i en uttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver Galleri Oslo at eiendommen er berørt av planforslaget på flere måter. Eiendommen er et sameie med langsiktig eierskap, der Oslo Areal AS, Linstow AS og Viken Fylkeskommune/Viken Fylkeskommune Pensjonskasse er de største eierne.

Galleri Oslo er med sine 400 meter en av de største bygningsstrukturene ved Oslo S, og rommer en bebyggelse på 60.000 kvadratmeter, inklusive parkering. I tillegg er Oslo bussterminal lokalisert der.

Eierne startet i 2018 et parallelloppdrag for å undersøke mulighetene for transformasjon av eiendommen, og en evalueringskomité anbefalte å gå videre med detaljregulering basert på at Galleri Oslo rives.

– Det er nødvendig med god koordinering av utviklingsprosjekter ved Oslo S/Vaterland.
Nye Galleri Oslo vil være et nøkkelprosjekt for å løfte Vaterlandsområdet og Grønland, skriver Galleri Oslo i uttalelsen.

Der påpekes det også at «foreslått høyhus bør trekkes vekk fra Sonja Henies Plass».

– En stor del av høyhuset ligger utenfor eiendommen til Oslo Spektrum, og bebygger offentlig grunn i et område hvor Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for bedre byrom og gode forbindelser til
Vaterland/ Akerselva/ Grønland. Galleri Oslo er kritisk til plassering av bebyggelse så langt ut i det offentlige gaterommet, med tanke på konsekvensene for Sonja Henies plass, og at dette kan begrense muligheten for den planlagte transformasjonen av Galleri Oslo.

Galleri Oslo planlegger å fortette på egen tomt på hjørnet av Schweigaards gate og Sonja Henies plass. En total ombygging av dette hjørnet «vil være nødvendig for å kunne etablere en ny og bymessig situasjon med aktive førsteetasjer, endret krysning av Ring 1 for myke trafikanter (der gangbruer fjernes) og flytting av varemottak».

– Planforslaget for nye Spektrum vil innsnevre handlingsrommet for å løse denne situasjonen, heter det i uttalelsen.

Galleri Oslo er ikke motstander av høyhus i Spektrumkvartalet, og mener de to høyhusene sammen kan markere en portal til Vaterland. Utgangspunktet «må imidlertid være at plassens/ gatens romlighet ivaretas. og at bygningene plasseres innenfor egen tomt».