Digitaliseringen begynner med dørene

Tradisjonelle nøkler, nøkkelkort, brikker og koder skaper gnagsår og hodepine. Keyfree tar på seg oppgaven og leverer et tilgangssystem for din eiendom.

Dersom du drifter et bygg vet du hva vi snakker om

Fellesnevneren enten det er snakk om nye leietagere, håndverkere, vaskepersonale, vaktmester, utleiere og besøkende er nøkler. Det er et behov vi alltid kommer til å ha, som skaper en utfordring vi alltid må håndtere. De tradisjonelle nøklene, brikkene og kortene gjør ofte at vi havner i tidsklemma. Finnes det ikke en lettere måte vi kan gi tilgang på?

Med appen til Keyfree får de som drifter bygget en enkel oversikt. Der kan man dele opp bygget i seksjoner, eller gi tilgang til enkeltdører. Det er også mulig å gi en tidsbegrenset/midlertidig tilgang slik at man har full kontroll på hvem som befinner seg bygget, ved for eksempel under en rehabilitering, eller et event.

Kobler seg på eksisterende systemer

Keyfree leverer et digitalt styringssystem som kobler seg på de løsningene som allerede finnes i bygget. Det utbredte på låser i dag er digitale sluttstykker, hvor Keyfree sin modul sørger for at du får full kontroll. Vi liker å si vi kan berike infrastrukturen i byggene, og med det sørge for en enklere hverdag for eiendomsbesitterene. Vi vet at alle bygg har ulike behov ettersom det er forskjellig bruk, eiere og leietagere.

«Vi vet at alle bygg er unike og har ulike behov, systemet kan derfor skaleres etter huseier eller gårdeier sitt ønske», forteller daglig leder i Keyfree Arne Johnny Forsberg».

Hva med antikvariske dører?

Mange ønsker den digitale hverdagen velkommen, men det har vært få løsninger for de som har bevaringsverdige bygninger. Ny teknologi gjør hverdagen lettere, men den er ofte et onde dersom man ønsker å opprettholde byggingens opprinnelige stand. Keyfree sørger for skjulte moduler og digitale sluttstykker slik at utseende til bygningene bevares, men likevel moderniseres.

«Fra utsiden er det vanskelig å se at de antikvariske dørene har blitt digitale», sier Styrelederen og åpner nå døren fra Keyfree-appen

Det trenger ikke stoppe med dørene

Det fine med systemet er at det kan skaleres og skreddersys til gårdeiers ønske. Det er ønskelig at flere av byggets komponenter spiller på lag, og i samme app. Det er derfor Keyfree har tilrettelagt at både elektroniske dørlåser, elektroniske sluttstykker, brannalarm, vannstopp, varmesensor, bevegelsessensor og alarm kan legges inn i appen. Ved å samle alt dette i en og samme app vil vi kunne bistå med å tilrettelegge for en tidseffektiv og enkel drift av ditt bygg.

Forsker på tjenesten

For å utvikle brukervennlige tjenester for hjemlevering inngår Keyfree systemet i FOU-prosjektet Lås Opp i regi av Sintef. Hvor målet er å skape en enklere og nøkkelfri hverdag på en sikker måte, både på privatmarkedet og innenfor næring. Prosjektet startet i 2018 og er et treårs prosjekt som skal utvikle, etablere og evaluere et digitalt økosystem for leveranse av varer og tjenester gjennom digital lås.

For mer informasjon om nøkkelfrie bygg, se her

Powered by Labrador CMS