Content

Dette må du tenke på når du skal velge strømleverandør!

Det finnes ca 100 små og store strømleverandører i Norge. Hva bør dere tenke på når dere skal velge strømleverandør til bedriften?

Publisert Sist oppdatert

Det første dere må avklare, er hvilket strømbehov dere har. Dersom du driver en liten butikk eller kontorbedrift har du antagelig et relativt lite og ukomplisert forbruk, og da er gjerne en Spot-avtale den beste løsningen. Spot-avtaler følger markedsprisen, og de svingningene denne har. Så lenge strømforbruket er stabilt, og strømkostnader er en liten del av budsjettet, er dette en løsning som passer fint for mange, spesielt mindre bedrifter. Spot-avtaler kan ofte bestilles direkte på strømselskapenes nettsider, for eksempel her.

Få en skreddersydd avtale

Bedrifter med et mer komplisert strømforbruk, som kanskje har egen produksjon eller drifter egne bygg og infrastruktur, anbefaler vi at snakker med en rådgiver. Rådgiveren kartlegger strømforbruket sammen med dere, og skreddersyr et tilbud tilpasset deres bedrifts behov. Viktige forhold å belyse er for eksempel hvordan dere bruker maskinparken deres og behovet for oppvarming og kjøling av bygg.

Fjordkraft er Norges største strømleverandør, og har den mest komplette produktpakken innen strøm for bedrifter. Våre erfarne energirådgivere hjelper dere gjerne med å finne den løsningen som passer best for dere.

Husk energioppfølging

Uansett hvilken strømavtale dere velger, er det viktig å ha god oversikt over strømforbruket. Dere bør derfor velge en leverandør som tilbyr verktøy for energioppfølging. Som bedriftskunde hos Fjordkraft får dere tilgang til energiverktøyet Min Bedrift, som gir dere kontroll over bedriftens energiforbruk.

I Min Bedrift kan dere kan hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler - slik at bedriften enkelt kan kontroll over hvor mye strøm de ulike delene av bedriften bruker. Dette gjør det enkelt å identifisere strømtyver og finne tiltak for å redusere strømkostnadene. Andre funksjoner er blant annet oversikt over faktura og betalingsstatus, klimaregnskap og full kontroll over forbruk, kostnader og historikk. En annen, nyttig funksjonalitet er muligheten til å invitere regnskapsføreren til Min Bedrift, slik at denne kan hente ut bilag selv. Dette sparer både tid og penger, både for dere og regnskapsføreren.

Dersom dere trenger mer avansert rapportering, anbefaler vi et energioppfølgingssystem (EOS-system) EOS gir driftspersonalet mulighet for systematisk oppfølging og oversikt av byggets energiforbruk for alle energikilder. Et godt EOS-system kan redusere energibruken i et næringsbygg med ca 10%.

Med EOS fra Fjordkraft får bedriften tilgang til en moderne og fremtidsrettet plattform, med applikasjonsutvidelser i samme system. Dere får måling og rapportering av energiforbruk per enhet og en egen FDV modul for registrering av teknisk dokumentasjon. Systemets kraftige rapportmodul gjør det mulig å designe skreddersydde rapporter som kan sendes automatisk på e-post til utvalgte mottagere.

I tillegg får du en alarmmodul for automatisk rapportering av avvik via SMS og/eller e-post, slik at du har full kontroll uansett hvor du er!

Tenk bærekraft

Bærekraft blir et stadig viktigere tema ved innkjøp eller valg av leverandør. Mange lurer på om dette er viktig å tenke på ved valg av strømleverandør også, eller er det slik at all norsk strøm kommer fra ren og bærekraftig vannkraft?

Norge er koblet til det europeiske strømnettet, og vi både importerer og eksporterer strøm. Strømmen i det norske strømnettet har derfor et CO2-utslipp på 396 g/KWh ifølge NVE sin varedeklarasjon for strøm.

Ved å velge en leverandør som tilbyr bærekraftige energiløsninger kan dere bidra til å gjøre en forskjell. En måte å bidra på, er å kjøpe såkalte opprinnelsesgarantier for strøm.

Det er umulig å styre hvilken strøm som leveres til dere. Når dere kjøper strøm med opprinnelsesgaranti kjøper dere derfor et finansielt bevis som garanterer at det produseres en tilsvarende mengde strøm fra fornybare kilder som den mengden dere bruker. Utslipp for strøm fra vannkraft er beregnet til 6 g/KWh CO2, så utslippsreduksjonen er betydelig.

Opprinnelsesgarantier er viktige fordi de gir et signal fra dere som bedrift om foretrukket produksjonsmetode for strøm. Dette bidrar til å sikre lønnsomhet og utbygging av nye, fornybare strømkilder.

Klimasmarte tjenester

Fjordkraft har vært en klimanøytral bedrift siden 2007, og vi krever at alle våre leverandører er klimanøytrale. For vår satsing på å skape en klimanøytral verdikjede, ble vi i 2018, som første norske bedrift, tildelt klimaprisen «Lighthouse activity» av FN.

Vi har et stort fokus på bærekraft, og tilbyr flere klimasmarte tjenester, slik som solceller og varmepumper. Dette er kortreiste energiløsninger med god effekt, både for klimaet og strømregningen. I Statkraft sitt lavutslippscenario vurderes solkraft som den viktigste energikilden om 15 år.

Solceller gir dere forutsigbare energikostnader, redusert CO2 avtrykk og bedret energiklasse på bygget. Vi tilbyr skreddersydde løsninger med modulære installasjoner som lett kan tilpasses deres tak.

Klimaeffekten av solceller er stor: Med solceller på et et område tilsvarende 1000 m2 (f.eks 40x25 m), vil anlegget kunne produsere rundt 100 000 kWh/år. Strømmen fra solcelleanlegget vil da gi en utslippsreduksjon på 52 tonn CO2e, sammenlignet med strømmen dere får fra strømnettet.

52 tonn CO2e tilsvarer omtrent 1200 flyreiser mellom Oslo og Bergen.