Aktuelt:

FORLATT: Fremtiden til denne eiendommen er svært usikker.
FORLATT: Fremtiden til denne eiendommen er svært usikker.

Det kommunale smykket av en eiendom er overlatt til seg selv og råtner på rot

Kommunen gir blaffen i den svært spesielle eiendommen som er herjet av forfall.

Publisert

De fleste som har oppholdt seg langs Bestumkilen rett vest for Skøyen i Oslo har antakeligvis sett den røde tømmerbygningen som ligger nesten inntil motorveien. Opprinnelig var dette Vækerø politistasjon fra 1892, og den inkluderte brannberedskap med slukningsutstyr og utkikkstårn. Fra brannvakta ble overført til Smestad brannstasjon i 1931, dreide det seg bare om politiarbeid før sistemann slo av lyset i 1963.

Etter det ble politistasjonen i Drammensveien 225 brukt til blant annet boligformål. Bygningen på 365 kvadratmeter og står på ei drøyt 2,9 mål stor tomt, og består av et stasjons- og bolighus samt et fengselsbygg med en bolig.

Når vedlikeholdet stoppet og forfallet startet er ikke godt å si, men faktum er at kommunen har investert lite tid og penger der også etter at politistasjonen ble vernet i 1992. I 2020 kom Riksantikvaren på banen med fredningsforslag, noe som i teorien skal være et sterkere juridisk virkemiddel for å sikre kulturminner.

Frarådet salg

Oslo kommunes oversikt over uavklarte kommunale eiendommer, fra 2018, ramser opp disse punktene om eiendommen:

· Bygget står tomt. Ikke egnet for utleie til bolig. Oppført på Byantikvarens gule liste.

· Forventet kostnad for rehabilitering 27 millioner kroner.

· Mottatt 20.09.2016 bekymringsmelding fra Byantikvaren om dårlige forfatning og lavt vedlikeholdsnivå.

· Besvart 11.10.16 hvor det presiseres av BBY (Boligbygg Oslo KF) ønsker å avhende eiendommen og ikke har noen vedlikeholdsplaner for bygget.

· BBY har søkt NOE (Byråd for næring og eierskap) om sju millioner kroner for istandsetting for videre kommunal bruk eventuelt utleie på det åpne markedet.

· Det diskuteres med NOE om muligheten for å bygge om eiendommen til et samlingssted for veteraner fra internasjonale operasjoner.

· Tilbakemeldingen fra veteranene er at de ikke ønsker eiendommen. Det er søkt NOE om midler for 2019 til å sette i stand eiendommen.

I samme oversikt anmerker EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) blant annet følgende:

- Se også EBYs brev til BBY av 12.03.2015, der salg inntil videre frarådes, idet eiendommen ligger inntil utviklingsområde på Vækerø i tilknytning til Fornebubanen og ny stasjon.

Svært bekymret

Byantikvar Janne Wilberg er en av mange som er bekymret for det spesielle bygget ved motorveien, noe hun målbar i et intervju med Akersposten for snart seks år siden.

– Det er utrolig trist at dette flotte bygget forfaller, det representerer en viktig del av norsk politihistorie og lokal historie. Nå er heldigvis bygget blitt skikkelig sikret slik at ikke enhver kan ta seg inn, men det er snakk om et betydelig vedlikeholdsetterslep som må tas igjen. Vi forventer at kulturminner med høy bevaringsverdi som eies av kommunen blir ivaretatt på best mulig måte. Vi er spente på hvilke tiltak Boligbygg vil sette i gang for å bevare anlegget, påpekte Wilberg.

Fortsatt ingen plan

I dag svarer det kommunale foretaket Boligbygg dette på våre spørsmål om den verneverdige eiendommen:

- Bygningen har to boenheter. Den minste leiligheten ble fraflyttet etter en vannskade i 2010. Den største boenheten var i bruk som kommunal utleiebolig frem til mars 2016. Fra januar til og med juli 2021 var deler av huset leid ut til kunststudenter som verksted/atelier. Høsten 2022 var huset leid ut til en filminnspilling i en kortere periode, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Vedvik.

Fra og med 2012 til i dag har kommunen brukt 357.000 kroner på vedlikehold.

- Riksantikvaren har igangsatt en fredningsprosess. Eiendommen er ikke egnet som kommunal bolig, og for Boligbygg vil det derfor være mest hensiktsmessig om eiendommen overføres til et annet formål og forvalter i kommunen. Kommunen skal avklare om det skal bevilges midler til rehabilitering og bruk til annet formål enn bolig eller om eiendommen skal selges. Boligbygg ivaretar i mellomtiden eiendommen med vakthold og nødvendig vedlikehold for å hindre ytterligere forfall, påpeker hun.

- Er det vurdert å selge eiendommen?

- Den deler grense mot Vækerøstuene, og den pågående fredningssaken gjelder både Drammensveien 225 og Vækerøstuene. Det er naturlig å vurdere disse to eiendommene i sammenheng. Salg vurderes parallelt med videre kommunal bruk, sier Vedvik.

På spørsmål om det god økonomi å la slike bygg forfalle, svarer hun:

- Boligbyggs formål er å leie ut boliger til personer som bydelene prioriterer. Ved prioritering av vedlikehold i vår eiendomsmasse har vi prioritert bebodde eiendommer som kommer beboerne våre til gode. Det er imidlertid gjort noe vedlikehold for å sikre ytterligere forfall.

Powered by Labrador CMS