Content

Det handler om å bygge gode relasjoner

I 1961 startet forløperen til BN Bank – AS Næringskreditt - sin virksomhet i Trondheim. Formålet den gang var å drive med finansiering av næringsvirksomhet i distriktene, som et privat alternativ til Distriktenes Utbyggingsfond. Norge var fortsatt i en gjenoppbyggingsfase etter krigen, og det var stor knapphet på kapital, spesielt i «det nordenfjeldske». Omtrent 20 år senere etablerte de seg i Oslo, og i dag er BN Bank en markant aktør innen både langsiktig finansering og prosjektfinansiering i Oslo-området.

Full tillit fra første møte

En av de kundene som nå har vært lengst i BN Bank er Torstein Tvenge, eiendomsinvestor og styreleder i Fram Eiendom. -Vi var så heldige at vi tidlig i vår eiendomskarriere fikk møte BN Banks daværende banksjef Frode Hassel, som betjente Oslomarkedet fra Trondheim. Vi gikk i møte vedrørende vårt nybyggprosjekt i Sognsveien 68 for vel 40 år siden. Dette skulle vise seg å bli et av våre beste prosjekter noensinne. Vi ble vist full tillit fra første møte og siden den gang har BN Bank støttet oss fullt og helt når vi har kommet med våre forespørsler. Våre kontaktpersoner i banken innehar til enhver tid den beste ekspertise, og vi ønsker BN Bank alt det beste i årene som kommer, fortsetter Tvenge.

Forutsigbarhet og fleksibilitet

Fakta BN bank:

  • BN Bank er en mellomstor forretningsbank eid av 7 Sparebank1-banker.
  • Hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor for bedriftskunder i Tordenskioldsgate 6 i Oslo
  • Virksomheten innen bedriftsmarkedet omfatter både langsiktig- og prosjektfinansiering
  • Oslo-regionen som markedsområde på bedriftssiden
  • 10 medarbeidere på kundesiden
  • Fokus på forutsigbarhet, fleksibilitet og hurtighet samt sterke kunderelasjoner

Bank- og finansnæringen har siden 1961 vært gjennom en enorm endring og utvikling. BN Bank har stått støtt gjennom jappetid, finanskriser, fusjoner og digitalisering. Et kjennetegn gjennom hele perioden har vært stabile, langsiktige kundeforhold. 

Jørn Aleksandersen, banksjef bedriftsmarked
Jørn Aleksandersen, banksjef bedriftsmarked

-Jeg har jobbet i bransjen i mange år, og selv om det har vært store endringer både for eiendoms- og bankbransjen, er det noen ting som aldri går av moten. Kundene ønsker og forventer at banken er der for dem når de trenger det, sier banksjef bedriftsmarked, Jørn Aleksandersen. - Kundene våre vet at hos oss møter de kundeansvarlige med lang fartstid og sterk faglig kompetanse, og at vi sammen finner gode finansieringsløsninger tilpasset det enkelte prosjekt. Vi ønsker å oppfattes som forutsigbare, fleksible og hurtige, og det krever at vi hver dag strekker oss for å leve opp til forventningene dette skaper.

Ved oppstarten i 1961 sto kunden «med lua i hånda» og banken kunne velge og vrake mellom kunder og prosjekter. I 2021 er det helt andre forutsetninger som gjelder, både mht konkurransesituasjonen og stadig nye myndighetskrav som må etterleves av bankene. I tillegg stiller også kundene større krav.

-Det å se kunden utenfor et regneark er svært viktig for oss som kredittgiver, fortsetter Aleksandersen. -Vi ønsker rett og slett å være en god diskusjonspartner. Det handler om å kunne skille mellom gode og dårlige prosjekter, men det handler vel så mye om å bygge den gode relasjonen med kunden.

Finansiering av boligprosjekter og næringseiendom

I 2020 ble det ifølge Oslo kommune fullført ca 3.000 nye boliger, noe som ligger tett oppunder gjennomsnittet på 3.100 de siste 10 årene. Aleksandersen sier det er spennende å være med på å realisere nye prosjekter og på den måten bidra både til utbyggers realisering av sine planer, og også til at folk til slutt finner drømmeboligen i hovedstaden.  

Villa Asker.
Villa Asker.

-Som entreprenør eller utbygger er du avhengig av gode finansieringsløsninger, gjennom byggelån og i de fleste tilfeller også tomtefinansiering. Vi kan være med på hele utviklingsfasen av en eiendom, fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie, forteller han. 

Aleksandersen presiserer at BN Bank fremdeles tilbyr langsiktig finansiering av næringseiendommer. - Langsiktige lån er jo det vi har det meste av vår historie knyttet opp mot, og de representerer fortsatt den klart største delen av vår utlånsportefølje. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å være den foretrukne partneren også innenfor dette segmentet. 

-Menneskene, kunnskapen og langsiktigheten var avgjørende

-I våre øyne er BN Bank en samarbeidende bank, som alltid er tilgjengelig for å drøfte neste prosjektet, sier Hans Remi Kittelsen i V7 Eiendom AS, som bl.a. er i ferd med å bygge Villa Asker, et leilighetsprosjekt i Asker sentrum. - Menneskene, kunnskapen og langsiktigheten er stikkord jeg forbinder med BN Bank.

-Vi opplever at BN Bank viser stor forståelse og fleksibilitet overfor vårt konsern, sier Frode Røste i Beauty Eiendom AS, som også er kunde i BN Bank. -Dette gjør hverdagen veldig forutsigbar for oss. Dette, sammen med vår kundekontakt som alltid er tilgjengelig, er høyt verdsatt hos oss, fortsetter Røste. 

Nye utfordringer og nye prosjekter

Jørn Aleksandersen forteller at eiendomsbransjen i Oslo-regionen er i konstant utvikling og at fremtiden ser både spennende og lys ut. -Vi er nå inne i en periode hvor det er høy aktivitet. Da er det viktig at vi er «på ballen» når kundene krever det, og det er gledelig at å se at kundebasen stadig øker. Vi tar det som et tegn på at vi lykkes med å leve opp til kundenes forventninger, sier han.

Som enhver sprek 60-åring har selvfølgelig også BN Bank planer og ambisjoner for fremtiden. -Vi har vært en spesialist innen eiendomsfinansiering i 60 år, og det skal vi fortsette å være. Vi ser frem mot nye utfordringer og nye prosjekter, og vi gleder oss til å fortsette med å finne gode løsninger sammen med kundene våre, avslutter Aleksandersen.

Powered by Labrador CMS