Annonsørinnhold

Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate og Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.
Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate og Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.

Det er på tide å forplikte seg.

Miljøforpliktelser er ikke nødvendigvis atter en kostnadspost, men kan gi økonomiske gevinster for byggeier og eiendomsutvikler.

Det diskuteres i disse dager om det grønne energiskifte og fremtiden for olje- og gassutvinning. En grønn energiovergang vil nok ta noe tid, men eiendomsbransjen - den såkalte “versting-bransjen”- har ikke lengre argumenter for å ikke gjøre umiddelbare endringer. Eller Strakstiltak som Eiendomssektorens veikart mot 2050 også har kalt det.

-Det er på høy tid å forplikte seg til miljø. Når det å implementere miljøhensyn i byggeprosjekter også kan gi økonomiske gevinster bør tilslutningen ikke være et spørsmål, sier Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate.

Som byggeier kan man ved å gjøre konkrete miljø- og bærekraftstiltak hente konkurransefortrinn overfor investormiljø og leietakere, og samarbeid med innovative partnere.

Strakstiltak 1.0 for små og store byggeiere

1. Miljøsertifisér organisasjonen

2. Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring

3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer

4. Innfør miljøledelse

5. Utnytt takflatene

6. Etterspør innovasjon

7. Planlegg for ombruk

8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene

9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp

10. Etterspør fossilfri byggeplass

Et år med forpliktelser – hva har det gitt?

Strakstiltakene for små og store byggeiere 1.0 og 2.0 ble utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i 2016 for å bidra til grønn omstilling i næringen, og er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Bulk Industrial Real Estate signerte Strakstiltak 1.0 høsten 2022, og nå et år senere er de kvittert og bekreftet.

- Å forplikte seg til Strakstiltakene 1.0 var egentlig helt naturlig. Mange av tiltakene var grep vi allerede gjorde i våre prosjekter, og noen tiltak var en positiv push til å gjøre enda mer. Det var en motiverende faktor inn i det vi har klart å oppnå i 2023, forklarer Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.

Og hva har det gitt? Jo, blant annet:

· Et av flere argumenter for utvidet samarbeid med proptech aktøren Sunday Power for å bedre utnytte takflatene med solcelleanlegg.

· Et planlagt ombruksprosjekt i det nye bærekraftskonseptet for lagermodul: Bulk Wood.

· Og Bulks første fossilfrie byggeplass med utvidelsen av Elektroimportørens sentrallager i Bulk Park Vestby på 6,300 kvadratmeter.

- Vi har nå signert og forpliktet oss til Strakstiltak 2.0 og ser frem til å jobbe videre med disse. Av 2.0 tiltakene gjør vi allerede mye i våre nybygg prosjekter, sier Bang.

 

Gevinster med å prioritere miljøtiltak 

Bedrifter har større grad av grønne prioriteringer, tett etterfulgt av myndighetenes press. Ved å vise at en tar miljøkrav på alvor og kan peke det ut i sitt eget klimaregnskap med Strakstiltakene 1.0 og 2.0, samt miljøsertifiseringer som BREEAM, ligger det økonomiske så vel som bærekraftige gevinster på horisonten.

- Med taksonomien ser vi krav om dokumentasjon av såkalte “grønne bygg”. Vi ser også at “grønne bygg” vil bli foretrukket av investorer og banker, noe som på sikt vil være med på å øke verdien av bygget. Med å vise at vi tar bærekraft på alvor som byggeier sikrer vi og våre leietakere verdier inn i fremtiden, forklarer Dag Klem, leder for Sales Nordic i Bulk Industrial Real Estate.

- Som utvikler har det tidligere generelt sett vært oss som pusher for å bygge mer bærekraftig. Våre leietakere vektlegger konkurransedyktige leiepriser. Men vi ser også at flere og flere bedrifter forespør hvordan vi arbeider for å ivareta miljø- og bærekraftshensyn. Dette er spørsmål som ofte kommer ganske tidlig i samtalene, og en positiv utvikling fra før, supplerer han.

- Det er konkrete tilfeller hvor det at vi kan vise til håndfaste resultater av vårt bærekraftsarbeid tipper vektskåla i vår favør i leietakernes beslutningsprosesser, forteller Klem.

Fordi flere store bedrifter har innført miljøkrav, vil “grønne eiendommer” blir foretrukne leieobjekter, og betalingsviljen vil derfor også være høyere. Med en grønn eiendomsportefølje vil byggeier oppnå konkurransefortrinn.

 

 

 

Powered by Labrador CMS