Bolig:

BYDEL: Slik ser utviklerne for seg det nye boligfeltet.
BYDEL: Slik ser utviklerne for seg det nye boligfeltet.

Den nye bydelen får inntil 400 nye boliger

Hvis alt går etter planen, starter Pilares Eiendom utviklingen i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Planforslaget for Langbakken felt B3, som omfatter opptil 400 boenheter, er utarbeidet av Dark Arkitekter og er en oppfølging av områdereguleringen for Ås sentralområde. Forslaget ble nylig førstegangsbehandlet av planutvalget i Ås kommune, og legger opp til å transformere et 20 mål stort område fra dagens industri- og lagervirksomhet til boliger ifølge en pressemelding.

I planforslaget fremgår det at Langbakken skal inneholde både rekkehus, blokker og bokollektiv, i tre til seks etasjer. Utviklerne foreslår også et boligtårn på åtte etasjer. For å skape rammer for et mangfoldig nabolag har Pilares i tett samarbeid med Dark Arkitekter, Signaturhagen og kommunen, hatt en løpende medvirkningsprosess.

God boligmiks

- Det er viktig med forutsigbarhet for alle involverte, og for å få til dette har vi hatt en åpen tilnærming til alle potensielle interessentgrupper. Langbakken skal transformeres til et bilfritt nabolag med gode møteplasser, lekeplasser og sosial infrastruktur og rekreasjonsområder tett på, sier Gaute Høyland i Pilares Eiendom.

Planforslaget gir rom for ca. 18 rekkehus, 260-280 leiligheter og 90-110 enheter i bokollektiv. Rekkehusene får egen inngang fra bakkeplan, og minimumsstørrelse på 120 kvadratmeter.

Minstestørrelsen for leiligheter er 36 kvadratmeter. Maksimum 30 prosent av disse kan være mindre enn 45 kvadratmeter og minimum 25 prosent skal være større enn 70. For bokollektiv er minstestørrelse 18 kvadratmeter per enhet, i tillegg til fellesarealer.

Langbakken B3 består av flere tun/nabolag orientert rundt en sentral lekeplass på 1.000 kvadratmeter.

- Boligbebyggelsen skal utformes som et sted for alle. Langbakken skal være et område som oppleves interessant å oppholde seg i, et sted som bidrar positivt både for nye beboere og for folk som bor her fra før. Et nytt nabolag som tilrettelegger for fellesskap og uformelle møter, sier arkitekt i Dark Arkitekter, Trine Kvaal Leren.

Lark landskap har utformet landskapsplanen.

Powered by Labrador CMS