UTVIKLING: Det blir en storstilt utvikling i Nittedalsgata 50 i Lillestrøm.

DEAS med store planer i Lillestrøm

DEAS Eiendomsfond Norge I vil utvikle boliger, kontor. handel og over 5 000 kvadratmeter med grøntarealer i Lillestrøm.

Publisert

Eiendomsfondet sender nå planforslaget for Nittedalsgata 50 i Lillestrøm.

– Vi har hatt en god dialog med administrasjonen i kommunen og gjort noen justeringer i prosjektet etter at vi lanserte planer for utvikling av dette området for en tid tilbake. Planen som nå foreligger, gir et tydelig grønt preg på området lett tilgjengelig for alle. Et av de viktigste hovedgrepene er tilførsel av nye boliger, med en god variasjon i bygningsstruktur som har flere fellestrekk med typiske hagebyer. Kombinasjonen av kontorer, næringsvirksomhet og boliger vil skape vitalitet og et aktivt nabolag, sier Senior Asset Manager Jan Erik Løwer i DEAS Eiendomsfond Norge I.

Blant hovedgrepene i planen er å etablere et bomiljø som både bringer nye kvaliteter til området, og som også harmoniserer godt med det øvrige nabolaget. Det vil tilbys mange ulike leilighetstyper til mennesker i ulike livsfaser, fra studentbolig, småhusholdninger og storfamilien. Til sammen kan det etableres opp mot 480 enheter.

DEAS Eiendomsfond Norge I vil jobbe videre med Coop Obs, som i dag er etablert på tomten med varehus. Coop Obs vil bli førende for den fremtidige løsningen som er skissert med et byintegrert hypermarked. Planen inkluderer utvikling av flere næringslokaler og skal forsterke et allerede godt etablert handelsområde.

– Handel og næringsvirksomhet er viktige elementer i byutvikling. Derfor har det vært viktig for oss å inkludere Coop Obs! som en del av løsningen med et areal på 6 500 kvadratmeter. Det legges også opp til flere næringsarealer totalt på 5 500 kvadratmeter. Sammen med et kontorbygg på 5 000 kvadratmeter tilføres det opp mot 300 nye arbeidsplasser til området. På den måten skapes det aktivitet gjennom hele dagen, og et livlig nabolag med gode løsninger som fremmer tilgjengelighet for mennesker, sier Løwer.

Parkeringsplassene og varelevering flyttes under bakken, dermed frigjøres betydelig areal som opparbeides til felles grøntområder tilgjengelige for beboere, nabolaget og byen som helhet. I planen er det jobbet mye med løsninger som åpner opp for nye forbindelser og knytter nabolaget bedre sammen.

Powered by Labrador CMS