Utvikling:

ÅPNES OPP: Området rundt Linderud senter skal åpnes opp og gi mer plass for folk uten bil.

Citycon med planer om bysenter på Linderud senter

Citycon vil utvikle Linderud senter fra dagens kjøpesenter til å bli et attraktivt lokalsentrum i Groruddalen. Det innebærer flere nye boliger og flytting av parkering og varelevering til under bakken.

Publisert Sist oppdatert

Det er en omfattende transformasjon kjøpesenterselskapet Citycon nå går i gang med. I tillegg til å utvikle nye boliger, vil Citycon ha inn nye grønne byrom som erstatter dagens parkeringsplasser.

Planene innebærer en mer bymessig utvikling av området. Det skal tilrettelegges for trygge forbindelser og møteplasser for gående, og etableringen av et nytt sentralt bydelstorg skal styrke det sosiale fellesskapet. Citycon vil også åpner opp og lage forbindelser til Linderud Gård.

Parkering og varelevering blir flyttet under bakken, som gjør at bystrukturen kan utvikles på myke trafikanters premisser.

Ny boligbebyggelse er hovedsakelig samlet i tre åpne bykvartaler som omkranser hvert sitt gårdsrom. I tillegg til 220 leiligheter, vil de tre kvartalene romme offentlige og private tjenester, kontor og publikumsrettet næringsvirksomhet som kafeer og restauranter, i et samlet areal på omkring 23.000 kvadratmeter.

– Vi skal skape et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum i hjertet av Linderud. Vi skal skape møteplasser hvor det er menneskene og det sosiale fellesskapet som er i sentrum. Parkeringsplasser skal byttes ut med grønne torg og gågater. Vi skal etablere soner for servering og soner der man bare kan sitte ned og møte andre mennesker. Vi mener løsningen ligger i å transformere Linderud fra senter til sentrum, sier Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon.

Senterets volum beholdes i hovedsak uendret. Taket på senteret kompletteres med påbygg i en til to etasjer. Det tilrettelegges også for et offentlig aktivitetsareal på taket, med en basketballbane som et foreløpig forslag. Senteret skal åpnes opp mot omgivelsene med aktive fasader der «inne» og «ute» spiller på lag. Det tilrettelegges for flere innganger til senteret.

Arbeidene med reguleringsplanen er i godt i gang, og Citycon har en ambisjon om å sende inn planforslaget til behandling i løpet av våren 2022. Arkitekter for prosjektet er Mad.

– Vi har en god dialog både med naboer og plan- og bygningsetaten. Naboskapet på Linderud er særlig viktig. Her bor det mange mennesker tett på senteret. Det er skoler og barnehager i umiddelbar nærhet, og Linderud Gård setter sitt historiske preg på området med sine helt unike kvaliteter. Det skal vi i vare ta og forsterke, gjennom blant annet å etablere et nytt bydelstorg som vil bli områdets sentrale møteplass der også Linderud Gård vil bli mer tilgjengelig, sier Tuv Dalland.

Powered by Labrador CMS