PRIORITERER KLIMA: Entreprenøren BundeBygg satser på å få ned klimautslippene. Her illustrert ved prosjektet Veritas Have, som entreprenøren bygger for Profier.
PRIORITERER KLIMA: Entreprenøren BundeBygg satser på å få ned klimautslippene. Her illustrert ved prosjektet Veritas Have, som entreprenøren bygger for Profier.

BundeBygg blir klimanøytral

Entreprenøren BundeBygg forplikter seg til FNs klimaprogram. Utslipp som selskapet ikke klarer å redusere vil bli kompensert med kjøp av sertifiserte klimakvoter.

Publisert Sist oppdatert

Med forpliktelsen har BundeBygg bundet seg til målet om et klimanøytralt selskap. «Det betyr blant annet at vi tar et økonomisk ansvar for egne restutslipp som vi ikke klarte å redusere for 2019, og fortsetter med dette i årene som kommer. Vi mener at vi med dette kan akselerere vårt miljøarbeid ved å skape et økonomisk insentiv til å prestere bedre. Ikke minst mener vi at det er helt riktig at det skal koste å forurense. Vi håper at det i nærmeste fremtid stilles strengere krav til fra myndighetene for BAE-næringen», opplyser selskapet i en melding.

BundeBygg slår fast at bakgrunnen for at selskapet forplikter seg til FNs klimaprogram, er et ønske om å bærekraftig utvikling av selskapet og at konkrete og effektive klimatiltak er viktig for både de ansatte, kundene og i et bredere samfunnsperspektiv. BundeBygg er allerede ISO-sertifisert innen miljø og jobber kontinuerlig med å redusere utslippene.

– Vi har som mange andre en drøm om å bli en nullutslippsbedrift i fremtiden, men vi ønsker å agere nå og tror at klimanøytralitet for oss er et viktig og nødvendig steg på veien, skriver BundeBygg.

Det er FNs initiativ, Climate Neutral Now, som BundeBygg nå har sluttet seg til. FNs definisjon av klimanøytralitet er en trestegs prosess. Selskapet fører årlige klimagassregnskap, og iverksetter tiltak som man skal se effektene av i kommende års regnskap.

– Klimagassregnskapet er vårt verktøy for å avdekke hvilke områder hvor vi har størst karbonfotavtrykk, og deretter lager vi forbedringsplaner for å redusere omfanget av disse. Det vi ikke klarer å redusere, kompenserer vi for i sertifiserte klimakvoter. Vi er stolte av å forplikte oss til FNs initiativ, og har tillit til at FN jobber strategisk og riktig mot en mer bærekraftig fremtid globalt, fortsetter selskapet.

Blant de konkrete tiltakene, er opprettelsen av en intern miljøsertifiseringsordning for byggeplassene, kalt Grønn Byggeplass. I første omgang er målet å redusere bruk av fossile energikilder, avfallsreduksjon, økt sorteringsgrad og lavest mulig energibruk gjennom byggeprosessen.

«Gjennom Grønn Byggeplass blir byggeplassene kjent med våre forbedringspunkter og får selv frihet til å finne smarte løsninger som både passer bedriftens overordnede mål og byggeplassen. Prosjektledelsen i våre byggeprosjekter har så langt vært svært positive til ordningen. Vi er inne i en ny tid hvor det blir viktigere å vurdere vår effekt på samfunn i et mer helhetlig perspektiv. Ansatte verdsetter i dag i større grad å være en del av en bedrift som forsøker å belaste miljøet minst mulig», skriver selskapet meldingen.