NYTT: Støren Verksted.
NYTT: Støren Verksted.

Bruker en kvart milliard på et verksted

Bane NOR Eiendom har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utbyggingen.

Publisert

Prosjektet omfatter bygging av ny verkstedhall, vaskehall og tilhørende administrasjonsbygg på Støren drøyt fire mil sør for Trondheim. Totalt 7.500 kvadratmeter.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 217 millioner kroner før moms. Prosjektstart er i august 2020 og ferdigstillelse er desember 2021, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Bygde med treverk i murjungelen

I forbindelse med at jernbanen i Norge konkurranseutsettes og at det innfases nye togtyper, utvikler og bygger Bane NOR Eiendiom nye verksteder som de leier ut til tog- og vedlikeholdsoperatørene på kommersielle vilkår.

- Å bygge ut infrastruktur for jernbanen er en viktig samfunnsoppgave. Verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge, sier konserndirektør Geir Flåta i AF Gruppen.