2xTAP: Boligkjøperne krevde 13 millioner kroner for forsinkelser i dette boligprosjektet i Mariboes gate. Nå har de gått på tap i to rettsinstanser. Ill.: Klima Arkitektur.
2xTAP: Boligkjøperne krevde 13 millioner kroner for forsinkelser i dette boligprosjektet i Mariboes gate. Nå har de gått på tap i to rettsinstanser. Ill.: Klima Arkitektur.

Boligkjøpere på nytt nederlag mot utbygger av dette leilighetskomplekset

Krevde 13 millioner i erstatning, men sitter i stedet igjen med advokatregninger i millionklassen. – Vi antar det nå blir satt punktum i saken, sier advokat.

Publisert Sist oppdatert

Boligprosjektet i Mariboes gate 14 i Oslo stod ferdig i 2021, men kort tid etter innflyttingen måtte kjøperne flytte ut etter at Oslo kommune trakk tilbake brukstillatelsen. Bakgrunnen for kommunens avgjørelse var flere avvik, som kommunen mente var så alvorlige at det ikke kunne bo folk i bygget.

Fortuna Estate eies av Leif Botolf Hesle.

Leilighetskjøperne måtte dermed pakke det de hadde, og ble innlosjert i midlertidige boliger. Fortuna Estate dekket kostnadene til dette med et fastbeløp på 950 kroner døgnet.

Statsforvalteren opphevet deretter kommunens avgjørelse, og saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Dermed kunne kjøperne flytte tilbake.

Beboerne var likevel langt fra fornøyde, og samlet seg til kamp mot Fortuna Estate, i form av krav om dagmulkt, subsidiært prisavslag.

Kravet ble avvist av Fortuna, og dermed tok kjøperne ut stevning.

Anket tingrettens dom

Etter å ha gått på tap i Oslo tingrett, valgte leilighetskjøperne å anke saken videre til Borgarting lagmannsrett. I en fersk dom går det frem at det ikke gikk så mye bedre i rettsrunde nummer to. I korte trekk er lagdommerne enig med Oslo tingrett, og leilighetskjøperne nådde ikke frem med sine krav om hverken prisavslag eller dagmulkt.

Leilighetskjøperne er i tillegg dømt til å dekke sakskostnadene til Fortuna Estate for lagmannsretten med 666.000 kroner.

Det skal legges til at leilighetskjøperne også ble dømt til å dekke sakskostnadene til Fortuna Estate for tingretten, men her valgte Oslo tingrett å barbere ned salæroppgaven til Fortunas prosessfullmektig fra 602.000 kroner til 420.000 kroner. Lagdommerne skroter denne avgjørelsen, og slår fast at Fortunas advokat har rett til å få utbetalt hele sitt kostnadskrav for tingretten med 602.000 kroner.

Samlet må dermed leilighetskjøperne ut med mer enn 1,2 millioner kroner i sakskostnader til Fortuna. I tillegg kommer leilighetskjøpernes sakskostnader til sin egen våpendrager, BAHR-advokat Sam E. Harris.

Gitt at salæroppgavene på begge sider er noenlunde like, må leilighetskjøperne dermed svare for mer enn godt over to millioner kroner i advokatregninger.

Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat for Fortuna Estate var Alf Kåre Knudsen i Bing Hodneland. Han er godt fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

- Fortuna Estate er fornøyd med at Borgarting lagmannsrett kom til samme resultat som Oslo tingrett og at vår klient har fått tilkjent fulle sakskostnader for begge instanser, sier Knudsen i en kommentar til Estate Nyheter.

Han legger til:

- Vi antar det nå blir satt punktum i saken.

Powered by Labrador CMS