FRA UTVIKLER TIL ARKITEKT: Arkitekten Harald Martin Gjøvaag har vært fire år i Selvaag Bolig før han nå skal ta styringen i Gottlieb Paludan Architects.
FRA UTVIKLER TIL ARKITEKT: Arkitekten Harald Martin Gjøvaag har vært fire år i Selvaag Bolig før han nå skal ta styringen i Gottlieb Paludan Architects.

Blir sjef i arkitektfirma

Gottlieb Paludan Architects har ansatt Harald Martin Gjøvaag som ny adm. direktør.

Publisert Sist oppdatert

Etter at danske Gottlieb Paludan Architechts tok over arkitektfirmaet tegn_3, har den nye virksomheten, som er eid av AFRY, økt satsingen i det norske markedet. Nå henter selskapet inn Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig til stillingen som adm. direktør i Gottlieb Paludan Architects (GPA). Han har de seneste fire årene vært utviklingssjef i Selvaag Bolig og har før det vært gründer og sentral i oppbyggingen av Alliance Arkitekter og Element Arkitekter.

– Jeg har tro på å bygge sterke, tverrfaglige team, utvikle den enkelte medarbeiders kompetanse i tråd med kundenes behov, være kommersielt fokusert og utøve tydelig ledelse for å skape et motiverende og godt arbeidsmiljø. Det handler ofte om både følelser og fag, sier Gjøvaag.

Harald Martin Gjøvaag vil inngå i ledergruppen til AFRY i Norge.

– Med Harald i ledelsen for Gottlieb Paludan Architects i Norge, er vi godt rustet til å styrke selskapets posisjon innen helhetlig og bærekraftig byutvikling. Vi ser at det i denne styrkingen av laget ligger store muligheter for å utvikle helhetlige løsninger for kunder og samfunnet gjennom bredden av vårt tjenestetilbud, sier Christopher Klepsland, adm.dir i AFRY Norge.

AFRY og GPA satser stort på urbanisering og byutvikling. AFRY viser til at den statlige politikken legger opp til at byene skal utvikles innenfra og ut, arealer skal gjenbrukes og utviklingen skal skje rundt knutepunkter. «Behovet for å samordne areal- og transportplanlegging blir avgjørende for å optimalisere byutviklingspotensialet. Med alle de store infrastrukturprosjektene som gjennomføres som følge av urbaniseringen ligger det store markedsverdier i gjenbruk av arealer. Dette vil påvirke både investor- og utviklermarkedet», skriver AFRY i en melding. Selskapet mener det sammen med GPA har en sterk kompetanse til å håndtere denne kompleksiteten og at Gjøvaag med sin kompetanse og bakgrunn vil spille en nøkkelrolle når det gjelder å bistå utviklere i å foredle arealene på en mer effektiv måte som gjør at store gevinster kan realiseres.

Se også Harald Martin Gjøvaag på Estate Play, hvor han tar til orde for at arkitektene får en viktigere rolle tidlig i byggeprosjektene.