1000 BOLIGER: Prosjektet kan få 1.000 nye boliger på den gamle verftstomta i Laksevåg. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Fredensborg Bolig inn i storutbygging i Laksevåg

Fredensborg Bolig blir partner i utviklingen av Laksevåg verftsområde. Planen et å utvikle 1000 nye boliger, kulturscener, flerbrukshall og næringsaktiviteter på det gamle verftsområdet.

Publisert Sist oppdatert

Partnerne Marin og Fredensborg Bolig håper på byggestart i 2026.

– Dette er et spennende og viktig utviklingsprosjekt for både Laksevåg og Bergen. Den attraktive beliggenheten med panoramautsikt over innseglingen til Bergen og sentrum på andre siden av Puddefjorden, kombinert med 200 års verftshistorie, bidrar til å skape spennende rammer for prosjektet. Med nye kommunikasjonslinjer vil sentrum være under ti minutter unna, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektet har fått navnet «Verftsbyen Laxevaag».

Det er snart 20 år siden Marin AS kjøpte det attraktive verftsområdet på rundt 65 mål. Det er det heleide datterselskapet, Marin Eiendomsutvikling, som sammen med Fredensborg Bolig, vil stå for utviklingen av området. Samarbeidspartnerne forventer at prosjektet vil tilføre Bergen rundt 1000 nye boliger.

– Dette er et av de mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Bergen. Vi ønsker å skape et bærekraftig, levende og urbant boområde, en by i byen. Bærekraft står sentralt og derfor vil opp mot 90 prosent av den eksisterende bebyggelsen beholdes. Tørrdokken, kaiene og de gamle verftsbyggene blir tatt vare på, noe som gir det nye boligområdet særpreg. Som en del av satsingen på blå og grønne byområder, vil det bli anlagt ny strandpromenade, badeplass og gang- og sykkelstier, sier Andreas Hovden i Marin Eiendomsutvikling.

Det er flere år siden verftsindustrien meldte flytting fra Laksevåg, og Marin Eiendomsutvikling har tatt seg god tid til å finne rett partner for gjennomføring av prosjektet.

– Vi visste at Fredensborg Bolig har god gjennomføringsevne og at selskapet er opptatt av kvalitetsarkitektur og sosial bærekraft og miljø i sine prosjekter. Dette har vært avgjørende for oss. Da det også viste seg at vi kom svært godt overens med menneskene i selskapet og de delte våre visjoner og ambisjoner, var avgjørelsen enkel, sier Hovden.

De to partnerne ønsker at Verftsbyen Laxevaag utvikles med variert arkitektur og en god beboersammensetning, og at sosiale soner, næringsvirksomhet og kulturtilbud skal være med å bidra til høy bokvalitet.

– Vi mener at variasjon er med på å skape gode nabolag. Verftsbyen Laxevaag skal derfor være et sted for både seniorer, barnefamilier og enslige. I tillegg til sosiale soner og fellesarealer, så håper vi å tilby leie til eieboliger i prosjektet. Dette vil tilgjengeliggjøre nye hjem også for de som tidligere har stått utenfor boligmarkedet, sier Svenkerud.

Powered by Labrador CMS