LETTET: Situasjonen er mye bedre enn ventet for Ruben Jensen.
LETTET: Situasjonen er mye bedre enn ventet for Ruben Jensen.

– Bedre enn fryktet

Sjefen puster lettet ut etter gjennomgangen av byggestatistikken og ser at takten per juni er som i fjor.

Publisert

Til tross for korona-bremsen, er den samlede byggeaktiviteten omtrent på nivå med fjoråret i de tre nordligste fylkene under ett.

– Nordland og Troms og Finnmark har en samlet nedgang i byggeaktiviteten på tre prosent, mens Trøndelag har en økning på fem prosent, sier adm dir. Ruben Jensen i bransjeorganisasjonen NESO.

De har bearbeidet tallene fra Statistisk Sentralbyrå som nylig ble lagt fram for første halvår 2020.

LES OGSÅ: Bygger blokker for snaut 200 mill

– Vi ser disse tallene som en temperaturmåler for byggenæringen. Helt ærlig, så fryktet jeg en stor nedgang i antallet igangsettingstillatelser som følge av korona. Under normale omstendigheter ville tallene vi nå ser vært å regne som svake, all den tid 2019 ikke var noe toppår. Situasjonen tatt i betraktning, vil jeg si at situasjonen for byggenæringen i nord er tilfredsstillende i øyeblikket, påpeker Jensen i en pressemelding.

Det NESOs byggestatistikk ikke sier noe om, er vedlikehold og rehabilitering av bygg.

– Fra våre medlemmer vet vi at det er igangsatt prosjekter for å ta igjen et etterslep på vedlikehold, særlig på offentlige bygg. Dette er nødvendig for å sysselsette hoder og hender i byggenæringen, i tillegg til å stimulere til igangsetting av nye prosjekter, understreker han.

LES OGSÅ: Stor byutvikling i 20 år og mer skal det bli

Jensen oppfordrer nå offentlige aktører til å fremskynde prosjekter – både nye og vedlikehold.

– Bygg studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Få opp farta på veinettet – byggingen, vel å merke. Og de som har muligheten til det; sett i gang med oppussing og ombygging, appellerer NESO-sjefen som på ingen måte tror faren er over.

– Koronasituasjonen går i bølger og påvirker folks valg. Det ser vi ikke minst på boligstatistikken. Boligbyggingen har gått ned med fem prosent i Trøndelag, ti prosent i Troms og Finnmark, mens Nordland kan notere en økning. Svingningene i boligbyggingen vitner om usikkerhet blant private, noe som gjør det enda viktigere å stimulere til økt offentlig aktivitet, sier han.

LES OGSÅ: Klare for 70 nye boliger

Selv om utgangen av juni samlet sett ligger på nivå med fjoråret, ser NESO at tallene for andre kvartal var svakere enn første kvartal.

– Den utviklingen må ikke få tilta, men snus for å sikre sysselsetting og økonomi i tiden foran oss. I mange år har vi holdt en fot på bremsen ved at det offentlige har redusert aktiviteten for å unngå overoppheting i økonomien. Dette er snudd på hodet nå. Nå må vi bygge der det bygges kan – skoler, barnehager, sykehus, flyplasser og mer. Vi vet det er et effektivt arbeidsmarkeds- og motkonjunkturtiltak å stimulere til aktivitet i byggebransjen. Det virker i krisetider, og vi høster av innsatsen i årevis når situasjonen har normalisert seg, slår Jensen fast.

NESO er bransjeorganisasjonen for bygg- og anleggsnæringen i de tre nordligste fylkene (Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark), med 131 entreprenørbedrifter på medlemslisten. NESO-entreprenørene omsetter for til sammen vel 13,2 milliarder kroner, og sysselsetter 5.400 personer.