FORTSETTER: Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital mener det er grunn til å regne med at bankuroen fortsetter.

Bankuro gir rentefall

Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital tror bankuroen kan bidra til at Norges Bank vil være mindre tydelige på når og hvor mye styringsrentene skal øke fremover.

Det er i et ferskt ukebrev at analysesjefen i Cushman & Wakefield Realkapital tar for seg den seneste ukens bankuro som toppet seg søndag da UBS måtte «redde» den fallerte storbanken Credit Suisse ved å overta banken. Den seneste uken falt fem års swap-renter fra 3,5 prosent til rett under 3 prosent. «Fallet viser at markedet nå igjen er urolig for hva de høye rentene kan føre til og at faren for resesjon igjen er aktuell», skriver analysesjef Hans Petter Skogstad i ukebrevet.

Han legger til at tidligere bankkriser har lært oss at det raskt kan bli et spill hvor ikke nødvendigvis den rasjonelle løsningen i makro er den samme som den rasjonelle løsningen for hver enkelt innskyter.

«Det er derfor grunn til å regne med at dette fortsetter og at nye problemer kan dukke opp når rentene allerede er høye og sentralbankene varsler nye økninger. Den Europeiske sentralbanken (ECB) satte opp renten til 3 prosent uken som var, men varslet ingen nye økninger. Bankuroen gjør at vi venter at også Norges Bank vil legge vekt på betydningen av å følge utviklingen nøye fremover og være mindre tydelig på når og hvor mye styringsrenten skal øke fremover», skriver Skogstad.

Powered by Labrador CMS