Utvikling:

OSLO PLAZA: Illustrasjonen viser planforslaget for Oslo Spektrum med Oslo Plaza til høyre.
OSLO PLAZA: Illustrasjonen viser planforslaget for Oslo Spektrum med Oslo Plaza til høyre.

Høyhusstrategien: «For Oslo S-området er en grense på 125 meter lite offensivt»

Bane Nor Eiendom påpeker at den foreslåtte grensen «kun er 16 meter høyere enn Oslos høyeste bygning, Oslo Plaza». Selskapet mener at øvre høyde bør økes til 150 meter.

Publisert Sist oppdatert

Forslag til ny høyhusstrategi har vært til høring med frist 30 august. I en uttalelse skriver Ellen Haug, prosjektdirektør eiendomsutvikling i Bane Nor Eiendom, at selskapet støtter opp om tiltak som bidrar til fortetting i knutepunktene.

- Det er store gevinster knyttet til arealbruk og transport ved fortetting i knutepunktene, f.eks. i form av høyhus. Flere studier (f.eks. fra TØI) viser at arbeidsplasser og boliger lokalisert ved knutepunkter genererer mindre biltrafikk per bosatt og per ansatt enn tilsvarende andre steder, og at effekten er enda større ved knutepunkt i sentrum, skriver Haug.

Hun påpeker at dette også er selvforsterkende, ved at flere ansatte og bosatte per areal gir bedre grunnlag for et godt kollektivtilbud.

- Videre har blant andre Miljødirektoratet påpekt at nedbygging av ubebygd areal er en viktig kilde til klimagassutslipp. Følgelig er gjenbruk av allerede bebygd areal og høy arealutnyttelse viktige og gode klimatiltak.

Bane NOR Eiendom har eiendommer på og rundt jernbanestasjonene i Norge, dette gjelder også i Oslo. Selskapet arbeider med forslag til høyhus på og ved flere av stasjonene der. Haug ser det som svært positivt at høyhus kan vurderes opp til 70 meter høyde på en rekke knutepunkter som tidligere ikke har vært med i høyhusstrategien.

- For Oslo S-området er imidlertid en grense på 125 meter lite offensivt. Dette er kun 16 meter høyere enn Oslos høyeste bygning Oslo Plaza i dag, og kun 8 meter høyere enn gjeldene regulering som gir mulighet for påbygg, skriver hun i uttalelsen.

Bane NOR Eiendom mener øvre høyde bør ligger på 150 meter, og at kontekst og konsekvenser deretter kan avgjøre hva som bør tillates i det enkelte prosjektet.

- Området Oslo S, Vaterland og Bjørvika står i en særstilling både på grunn av at det har særskilt god tilgjengelighet med kollektivtrafikk, gange og sykkel, er et mye større knutepunkt enn de øvrige, og på grunn av områdets sentralitet og rolle i byen, skriver Haug.

Powered by Labrador CMS