BRED HØRINGSRUNDE: Norsk Eiendoms juridiske fagsjef, Sven Magnus Rivertz, forteller om en bred høringsrunde i den reviderte standardkontrakten.
BRED HØRINGSRUNDE: Norsk Eiendoms juridiske fagsjef, Sven Magnus Rivertz, forteller om en bred høringsrunde i den reviderte standardkontrakten.

Bærekraft, hvitvasking og data sentralt i ny standardkontrakt

– I denne revisjonsrunden er det blant annet tatt inn bestemmelser om samfunnsansvar og menneskerettigheter, anti-korrupsjon og anti-hvitvasking som både utleier og leietaker må forholde seg til.

Publisert

Det sier Ottar Egset i Føyen om den reviderte standardkontrakten for næringseiendom. En arbeidsgruppe, bestående av representanter fra de to bransjeforeningene Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund/Forum for næringsmeglere og advokatfirmaene Føyen og BAHR, har tatt inn tre viktige «nyheter» i kontrakten:

· Forebygging av korrupsjon

· Tydelig bærekraftansvar

· Eiendomsrett til stordata

– Årets revisjon har også hatt en bred høringsrunde, som har gitt arbeidsgruppen nyttige innspill. På den måten sikrer vi at innholdet er relevant, oppdatert og balansert, sier Norsk Eiendoms juridiske fagsjef, Sven Magnus Rivertz.

– I denne revisjonsrunden er det blant annet tatt inn bestemmelser om samfunnsansvar og menneskerettigheter, anti-korrupsjon og anti-hvitvasking som både utleier og leietaker må forholde seg til. Risikoen for hvitvasking i eiendomsbransjen er betydelig, og bestemmelsene er innført for å øke bevisstheten og høyne seriøsitetsnivået i bransjen, sier Ottar Egset i Føyen.

– Det har vært viktig å gjøre bestemmelsene balanserte, og at de ikke utelukkende skal gjelde for leietakerne slik som gjerne er vanlig i de reguleringene og erklæringene som ofte sees hos utenlandske aktører, tilføyer Anette Thunes i Føyen.

Nå har også de nye malene løftet bærekraft fra vedleggstatus til å bli en del av kontraktene.

– Bransjen har hatt og har et stort klimaavtrykk, og vi merker at aktørene er opptatt av sitt klima- og miljø ansvar. Organisasjonene ønsker å bidra til at aktørene lykkes med dette, og de nye leiestandardene er et godt skritt i riktig retning, sier Camilla Hammer Solheim i Bahr.

Powered by Labrador CMS