Aktuelt:

STORT PROSJEKT: AVA Eiendom har nå en utviklingsportefølje på ca. 2,7 milliarder kroner. Det nye høyskolebygget for Høyskolen Kristiania i Oslo sentrum er det største prosjektet med sine 11.300 kvadratmeter.

AVA Eiendom AS: Salgsgevinster på 750 millioner kroner

- Det har vært et usedvanlig aktivt år for AVA i 2021, sier administrerende direktør Arne Vannebo.

Publisert Sist oppdatert

AVA Eiendom AS har hatt et svært aktivt år i 2021. Utkjøpet av Varner, betydelige salgsgevinster og synliggjøring av utviklingsporteføljen har preget fjoråret.

Etter mange år med jevn ekspansjon var det tid for innhøsting for AVA Eiendom AS i 2021. Karl Johans gate 14 ble solgt, samtidig som selskapet solgte seg ned i nabobygget Kirkegata 23-25 i Oslo sentrum. Disse to salgene medførte en samlet salgsgevinst på 750 millioner kroner på 100% basis.

Begge eiendommene ble i sin tid kjøpt i 2015, hvor ombyggingen og utviklingen av Karl Johans gate 14 har vært spesielt vellykket.

Samtidig har konsernet kjøpt fire nye eiendommer i løpet av fjoråret, blant annet en sentrumstomt midt i Asker. AVA har også kjøpt seg opp til å bli majoritetseier i selskapet Asker Næringseiendom AS. Dette selskapet besitter 61.918 kvadratmeter i Asker sentrum. Utviklingen på Bragernes Torg i Drammen, der AVA eier ni bygg, har blitt videreutviklet og forsterket.

De siste årene har AVA dreid mer av fokuset mot utviklingsprosjekter og selskapet besitter nå en utviklingsportefølje på ca. 2,7 milliarder kroner. Ansettelsen av Petter Bay Braathen som leder for utviklingsavdelingen var et ledd i denne strategien.

Det største prosjektet som nå gjennomføres er byggingen av et nytt høyskolebygg for Høyskolen Kristiania i Oslo sentrum. Bygget vil bli på ca. 11.300 kvadratmeter. og er utleid på en lang leiekontrakt. Ved ferdigstillelse i 2024 skal det være oppført et topp moderne undervisningsbygg med Breeam Excellent sertifisering.

AVA har nylig gjennomført en arkitektkonkurranse knyttet til utviklingen av E1-tomta på Elvely i Asker sentrum. Her planlegges det oppført et miljøambisiøst nybygg på ca. 7.700 kvadratmeter, med en ambisjon om energimerke A og minimum Breeam Excellent sertifisering. På Erteløkka i Asker sentrum arbeides det med konvertering av den eldste næringsdelen til et boligprosjekt med ca. 150 leiligheter.

- Det har vært et usedvanlig aktivt år for AVA i 2021, hvor Varners uttreden fra selskapet passet godt med våre egne planer om å høste etter mange gode år i eiendomsmarkedet. Nå gleder vi oss til å videreutvikle de posisjonen vi innehar i våre delområder, samt sette nye spor etter oss i Kirkegata/ Kvadraturen i Oslo sentrum, sier administrerende direktør Arne Vannebo.

AVA Eiendom AS er et industrielt eiendomsselskap med langsiktige norske eiere. Selskapet har eierskap i 30 eiendommer med kontraktsfestede årlige leieinntekter på 227 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS