PARTNERE I STAVANGER: Sigurjon Geir Gunnarsson og Gunn Elin Smørdal Birkenes er partnere i nye DARK Stavanger.
PARTNERE I STAVANGER: Sigurjon Geir Gunnarsson og Gunn Elin Smørdal Birkenes er partnere i nye DARK Stavanger.

Arkitektfirma satser i Stavanger

DARK Gruppen har store ambisjoner for sitt nye Stavanger-kontor.

Publisert

Det var ved nyttår at DARK Gruppen åpnet det nye kontoret i Stavanger, med ti ansatte med kompetanse innenfor prosjektering og planlegging innenfor arkitektur og plan, landskap, interiør og 3D-visualisering og VR. Det nye kontoret ledes av Gunn Elin Smørdal Birkenes.

– Vi ønsker å satse tungt helt fra starten av slik at vi har mulighet til å melde oss inn blant de store aktørene innen arkitektur og planlegging. Vi satser på alt fra små nybygg og renoveringer til stor omfattende planlegging og komplekse bygg. Vi åpner kontor fordi vi tror på Dark Gruppens verdier og ønsker å videreføre disse til vår region. Samtidig får vi samarbeid med et av Norges viktigste kunnskapsmiljøer innenfor utredning og regulering til ferdig bygg, sier Smørdal Birkenes.

Hun er opptatt av at arkitektene og landskapsarkitektene kommer tidlig inn i planleggingen av prosjektene.

– Særlig der det er naturlig med involvering. Vi tror et oppstartsmøte med alle som bør involveres vil gi store tidsbesparelser, sier Smørdal Birkenes.

Når det gjelder byutviklingen i Stavanger, mener hun det er et stort potensial i utvikling av bysentrene og langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

– En utvikling her er blant annet investeringer i kollektivnettet, der de nye bærekraftige områdene vil gi byområdet flere arbeidsintensive næringsarealer og boområder. Utviklingen av områdene som levende bydeler fordrer en funksjonsblanding der gode koblinger til resten av byen, og korte avstander mellom daglige gjøremål bidrar til en enklere hverdag. Når byen skal fortettes, må utviklingen baseres på kvalitet og en vilje til å skape god arkitektur og flotte felles uterom for alle byens innbyggere.

Powered by Labrador CMS