Hjørnetomten ligger i skjæringspunktet mellom Vålerenga, Ensjø, Etterstad og Helsfyr. (Illustrasjon: LINK arkitektur )
Hjørnetomten ligger i skjæringspunktet mellom Vålerenga, Ensjø, Etterstad og Helsfyr. (Illustrasjon: LINK arkitektur )

Vil bygge boliger på viktig VIF-adresse

I tillegg til leiligheter og rekkehus kan det oppstå en ny kafé på legendariske Sotahjørnet.

Publisert

Det er OBOS Forretningsbygg som står bak prosjektet på det 3,8 dekar store planområdet i Etterstadgata 2-6, hvor Sotahjørnet ligger. På Sotahjørnet lå det en kafé som var viktig for miljøet rundt Vålerenga Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fremdeles en del av identiteten til VIF.

LINK arkitektur har nå sendt inn komplett planforslag til Plan- og bygningsetaten (PBE), og der foreslås ny bebyggelse som består av tre ulike bygningstyper: Rekkehus i 3 etasjer langs Etterstadgata, vernet bygg i Etterstadgata 6 som skal kobles til rekkehusene, og boligbebyggelse i 6-8 etasjer hvor bygningskroppen danner en L-form som vil fungere som en skjerm mot trafikkstøy.

Totalt foreslås det oppført 57 leiligheter og 5 rekkehus, altså totalt 62 enheter.

Boligblokken er foreslått i tre volumer i ulike høyder hvor hver enhet skal ha ulike fargenyanser. Ny bebyggelse er foreslått i materialer som tegl og tre for å bidra til samspill med nabobebyggelsen.

Eksisterende bebyggelse i Etterstadgata 6 skal restaureres og tilrettelegges for variert bruk og utadrettet virksomhet, men med sitt kulturhistoriske preg intakt. Publikumsrettede funksjoner kan bidra til aktivisering av gateløpet og nabolaget.

– Det vil også tillates etablering av bevertning som for eksempel en lokal kafé (f. eks. Nye Sotahjørnet), heter det i planforslaget.

Da det ble bestilt oppstartsmøte for prosjektet i 2015, bestod det av en boligblokk på 8 etasjer med totalt 69 leiligheter. Siden er planforslaget bearbeidet etter tilbakemeldinger fra PBE.

– Vi mener at forslaget med felles arealer som grenser mot et offentlig torg vil være positivt både for nye beboere innenfor planområdet og for beboere i eksisterende boliger i nærområdet. Det vi ser for oss er at felles aktiviteter kan planlegges med beboere i området, men at et boligsameie/velforening vil kunne bestemme detaljene om dette, skriver LINK arkitektur i et følgebrev til PBE.

Fellesarealer er planlagt med sykkelverksted, felles kjøkken og toaletter samt gjestehybel med dusj og toalett. Felles arealer mot torget vil også kunne være med på å aktivisere plassen der.

Powered by Labrador CMS