Syndikatene har vært aktive det seneste året, og kjøper til lavest yield i Oslo. Foto: Shutterstock.
Syndikatene har vært aktive det seneste året, og kjøper til lavest yield i Oslo. Foto: Shutterstock.

Syndikatene kjøpte for 27,6 milliarder

Syndikatene sto bak nesten hver tredje krone i transaksjonsmarkedet i fjor.

Publisert

Det skriver analytiker Robert Nystad i UNION Gruppen på næringsmeglerens hjemmeside. Ifølge Nydstad hadde syndikeringsaktørene et rekordhøyt aktivitetsnivå i 2017, med eiendomskjøp på til sammen 27,6 milliarder kroner. Legger man til transaksjoner hvor syndikeringsaktører har vært kjøpsrådgiver, kommer man opp i et volum på 29,7 milliarder kroner.

«Dette tilsvarer nesten hver tredje krone av det samlede transaksjonsvolumet. Aldri tidligere har de hatt en så stor andel av totalmarkedet», skriver UNION-analytikeren og viser til at fallende yielder har bidratt til å øke aktiviteten hos syndikatene. Ifølge Nystad har man sett eksempler på eiendommer som er blitt omsatt både to og tre ganger de siste tre årene, med gevinst for alle selgerne.

Investorene bak syndikatene økte eiendomseksponeringen med over 10 milliarder kroner i fjor, godt hjulpet av at de lave rentene har gjort eiendom attraktivt. Men nå tyder mye på at syndikatene vil redusere aktiviteten noe i tiden fremover, blant annet som følge av vanskeligere finansiering og økte renter.

«Med dyrere finansiering og flate eller svakt stigene yielder, blir det åpenbart færre muligheter til å selge eiendommer med høy avkastning etter korte holdeperioder. Vi blir overrasket om dette ikke bidrar til å dempe transaksjonsvolumet, både for syndikatørene og markedet som helhet», skriver Nystad i artikkelen.

Han mener mange av investorene som står bak syndikatene har økt eksponeringen mot eiendom betydelig de siste årene, men venter at investorene vil ha en mer balansert tilnærming fremover.

«At syndikatørene med stor sannsynlighet skal kjøpe mindre eiendom enn i rekordåret 2017, må ikke tolkes som en spådom om bråstans i syndikeringsmarkedet. Syndikatørene er svært flinke til å tilpasse seg markedet og skape transaksjoner. Vi tror for eksempel at vi vil se flere syndikater som investerer i eiendom med utviklingspotensial», skriver Nystad.

Powered by Labrador CMS