Planområdet er i rød støysone i kommuneplanens støykart.

Svært støyutsatte studentboliger

Boligstiftelsen Nydalen ønsker å bygge 170 studentleiligheter på en tomt som er svært støyutsatt. I tillegg er høyde og utforming av bebyggelse problematisk.

Publisert

Det er flere hindringer i veien før Boligstiftelsen Nydalen i Oslo får realisert planen om 170 nye studentleiligheter i Gunnar Schjelderups vei. Den uavhengige stiftelsen, som har til formål å tilby leiligheter til studenter ved Handelshøyskolen BI, har til sammen 598 leiligheter i boligkomplekset Gunnar Schjelderups vei 13 A, B og C. Nå ønsker stiftelsen å øke dette antallet med 170 enheter ved å bygge på nabotomten.

– Det vil være et vesentlig tilskudd for å avhjelpe behovet for studentleiligheter i området, argumenterer stiftelsen overfor Plan- og bygningsetaten (PBE).

I presentasjonen av prosjektet påpekes det at anlegget har en optimal beliggenhet i forhold til BI, som ligger sentralt i Nydalen ca. 250 meter mot vest.

I referatet fra oppstartsmøtet påpeker imidlertid PBE at tomten er svært støyutsatt.

– Planområdet er i sin helhet i rød støysone i kommuneplanens støykart og ligger utenfor avvikssonen for støy. En støyanalyse gjort i en tidligere sak på eiendommen viser at fasader mot nord, øst og nordvest ligger i rød sone for støy fra veitrafikk. I tillegg er det jernbanelinje mellom ring 3 og eiendommen. Den foreslåtte bygningen har støyutsatte hybler mot flere sider (i nordvest og i høybygget). Støyutfordringene på tomten er store og det er svært viktig at støyen reduseres til et akseptabelt nivå i boligene og for uteoppholdsarealene, skriver etaten.

PBE konkluderer med at dersom støyproblematikken ikke blir løst, vil ikke tomten være egnet for boligformål.

Etaten påpeker også at antall etasjer i prosjektet, som inkluderer et tårn på 12 etasjer, skiller seg ut fra omkringliggende bebyggelse. Området sørvest for det foreslåtte bygget består av flere rekkehus.

– Forslaget vil være svært dominerende i forhold til rekkehusene. Det positive for disse boligene er at det foreslåtte bygget muligens kan redusere støy, skriver etaten i referatet.

PBE understreker at dersom forslagsstiller ikke klarer å tilfredsstille kravene til støy og høyder, vil etaten selv lansere et eget alternativ før saken kommer opp til politisk behandling.

Planene til Boligstiftelsen Nydalen kommer i tillegg til de 263 studentboligene som boligkongen Ivar Erik Tollefsens Fredensborg bygger. Rett ved siden av Fredensborg-prosjektet bygger også Studentsamskipnaden i Oslo 460 boliger.

Powered by Labrador CMS